KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Những lưu ý về số định danh cá thể mọi người cần biết

Rate this post

Mã số nhận dạng cá thể là gì?

Số định danh cá thể là dãy số tự nhiên gồm 12 số, sở hữu cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã nam giới phái nữ, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia. . nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số tình cờ.

Mã số định danh cá thể chính là sổ thẻ CCCD (12 chữ số) và thẻ CCCD sở hữu gắn chip, được cấp cho mỗi công dân từ lúc sinh ra tới lúc chết, ko cấp lại cho những người khác.

Mã này sử dụng để kết nối, cập nhật, san sẻ, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

thời khắc cấp số định danh cá thể

Công dân được cấp số định danh cá thể lúc đăng ký khai sinh.

tình huống công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá thể thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập mã số định danh cá thể cho công dân theo thông tin sở hữu bên trên cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với tình huống đã sở hữu số định danh cá thể và xác định lại nam giới phái nữ, sửa năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện xác lập lại số định danh cá thể sau lúc công dân thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan tới. thông tin về nam giới phái nữ, năm sinh.

Ý nghĩa của số định danh cá thể

Số định danh cá thể là dãy số tự nhiên gồm 12 số:

– 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh hoặc mã nước nơi công dân đăng ký khai sinh.

– 3 số tiếp theo sau là mã thế kỷ sinh, mã nam giới phái nữ và mã năm sinh.

– 6 số còn lại là số tình cờ.

Thủ tục cấp số định danh cá thể

– Đối với công dân đăng ký khai sinh:

+ Người đi đăng ký khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu quy định và Giấy khai sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Sau lúc nhận đủ những hồ sơ nêu bên trên, nếu thấy thông tin khai sinh trọn vẹn, ưng ý thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi thông tin khai sinh vào Sổ hộ tịch và cấp số định danh cá thể.

Mã số nhận dạng cá thể hoàn toàn sở hữu thể được sử dụng thay cho số thuế

Theo Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

tình huống cấp mã số cá thể cho toàn dân thì mã số cá thể được sử dụng thay cho mã số thuế.

Theo đó, công dân hoàn toàn sở hữu thể sử dụng mã số cá thể thay cho mã số thuế để thực hiện một số trong những thủ tục như mở tài khoản tiền gửi tại nhà băng thương nghiệp, tổ chức tín dụng, kê khai thuế, nộp thuế, miễn hạn chế thuế. thuế, hạn chế thuế, hoàn thuế, v.v.

Hủy số nhận dạng cá thể

lúc bắt gặp số định danh cá thể đã cấp sở hữu sơ sót về thông tin công dân, Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy bỏ và cấp lại số định danh cá thể đó. để lại số định danh cá thể khác cho công dân;

Tổ chức chỉnh lý số định danh cá thể và những thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và những hồ sơ, tài liệu lưu trữ sở hữu liên quan.

https://cafef.vn/cac-luu-y-ve-ma-so-dinh-danh-ca-nhan-nguoi-dan-can-biet-2022061716015199.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *