KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

những quan chức thoái hóa và tham nhũng móc nối với những doanh nghiệp để kiếm lợi

Rate this post

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tới nay, theo Ban nội trị Trung ương, ko tính những kết quả tích cực, cơ quan này cũng chỉ ra những hạn chế nhất định. Tham nhũng, tiêu cực bên trên một trong những lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với sự liên minh, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ. Đảng viên và nhân dân.

khác lạ thời kì qua, Đảng, quốc gia đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án, cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực theo phương châm “ko tồn tại vùng cấm, ko tồn tại ngoại lệ” nhưng vẫn để xảy ra. Đã xảy ra một trong những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng và khác lạ nghiêm trọng, gây thiệt hại to, liên quan tới nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương.

Cũng theo Ban nội trị, cơ chế, chính sách, pháp luật bên trên một trong những lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn mang tính chất hình thức, kém cực tốt. công việc bắt gặp, xử lý tham nhũng ở một trong những địa phương, bộ, ngành chưa tồn tại chuyển biến rõ nét; công việc tự kiểm tra nội bộ, tự bắt gặp tham nhũng còn yếu kém; việc thẩm định, định giá tài sản còn nhiều khó khăn; tỷ trọng thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp;

nhịn nhường như, hiệu lực, cực tốt giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội những cấp và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng chưa cao. .

Người đứng đầu chưa quyết liệt trong công việc phòng chống tham nhũng

Ban nội trị Trung ương cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng bên trên là do một trong những cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là kẻ đứng đầu chưa thực sự mẫu mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm trong phòng, chống tham nhũng. . tham nhũng. Năng lực lãnh đạo, sức đương đầu, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát của một trong những tổ chức đảng còn hạn chế.

Đáng lưu ý, một phòng ban cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cao cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Việc hoàn thiện thiết chế quản lý tài chính – xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một trong những nơi, thời khắc chưa được sử dụng rộng rãi đúng mức; cơ chế kiểm soát quyền lực tối cao chưa được hoàn thiện.

Việc thi hành pháp luật nói chung và việc thực hiện những quy định của Đảng, quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một trong những cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm; Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của những cơ quan, đơn vị tác dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế.

“Kiểm soát quyền lực tối cao, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan với tác dụng phòng, chống tham nhũng chưa phục vụ yêu cầu; unique của một phòng ban cán bộ, công chức còn hạn chế” – Ban nội trị Trung ương nhận định.

Theo cơ quan nội trị, để khắc phục những hạn chế nêu bên trên, thời kì tới cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của những cấp ủy Đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự mẫu mẫu, quyết liệt, nói và làm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

cùng theo với đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế, pháp luật; song song tổ chức thực hiện với cực tốt những quy định của Đảng, quốc gia về phòng, chống tham nhũng, ko để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. song song, tiếp tục tăng cường công việc thanh tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tăng mạnh công việc thăm dò, truy tố, xét xử, thi hành án; bắt gặp sớm và xử lý nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa cực tốt công việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Thực hiện với cực tốt những giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng hàng ngũ cán bộ những cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình thế hệ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, cực tốt hoạt động của những cơ quan, đơn vị với tác dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là thực hiện với cực tốt hoạt động của Ban lãnh đạo. phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh … /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *