KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

những tình huống được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2022

Rate this post

một. Nhóm được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí.

(một) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

(2) Người đang hưởng cơ chế bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

(3) Người lao động nghỉ việc hưởng cơ chế ốm đau do mắc những bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.

(5) Người lao động trong thời kì nghỉ việc được hưởng cơ chế thai sản lúc sinh con, nhận nuôi con nuôi.

(6) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

truong-hop-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-01

2. Nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách quốc gia đóng.

(7) Quân nhân, Công an nhân dân, người làm mướn việc cơ yếu quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015 / NĐ-CP bao gồm:

– Quân nhân tham dự BHYT gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Hạ sĩ quan, quân sĩ tại ngũ.

– Công an nhân dân tham dự bảo hiểm y tế bao gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công việc trong lực lượng công an nhân dân; Hạ sĩ quan, đội viên trong lực lượng công an nhân dân; Sinh viên công an nhân dân được ngân sách quốc gia tương trợ sinh hoạt phí.

– Người làm mướn việc cơ yếu tham dự bảo hiểm y tế bao gồm: Người làm mướn việc cơ yếu hưởng lương như quân nhân làm việc tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên nòng cốt được ngân sách quốc gia tương trợ sinh hoạt phí theo cơ chế, chính sách như học viên quân đội; Người làm mướn việc cơ yếu hưởng lương như quân nhân làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ, ngành, địa phương.

(8) Cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách quốc gia.

(9) Người thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách quốc gia.

(10) Người mang công với cách mệnh theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người mang công với cách mệnh.

(11) Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(12) Người tham dự kháng chiến và đảm bảo an toàn Tổ quốc theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(13) Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm.

(14) Trẻ em bên dưới 6 tuổi.

(15) Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người tật nguyền, đối tượng người sử dụng bảo trợ xã hội.

(16) Người thuộc hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng mang điều kiện tài chính – xã hội khó khăn; người sống ở vùng mang điều kiện tài chính – xã hội khác lạ khó khăn; người dân sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một vài đối tượng người sử dụng khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(17) Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc dòng tộc mang thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

(18) Thân nhân của liệt sĩ gồm: thân phụ đẻ; bởi tiếng mẹ đẻ; vợ, ck, con liệt sĩ; người mang công chăm sóc liệt sĩ.

(19) Thân nhân của người mang công, trừ đối tượng người sử dụng quy định tại khoản (18), gồm:

– Vợ, ck, con từ đủ 6 tuổi tới bên dưới 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu tiếp tục đi công việc hoặc bị khuyết tật nặng, khác lạ nặng của người hoạt động cách mệnh trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người hoạt động cách mệnh từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1945 tới ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945;

– thân phụ đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc ck, con từ đủ 6 tuổi tới bên dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tới trường hoặc bị khuyết tật nặng, khác lạ nặng của hero lực lượng vũ trang nhân dân. , hero Lao động trong Kháng chiến;

– thân phụ đẻ, mẹ đẻ, vợ, ck, con từ đủ 6 tuổi tới bên dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi nếu còn tới trường hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật khác lạ nặng của thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng mà tỷ trọng thương tật từ 61% trở lên;

– Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên bị quái đản, dị tật liên quan tới phơi nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

truong-hop-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-03

(20) Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, quân nhân tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công việc trong Công an nhân dân, học viên Công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm mướn việc cơ yếu được xếp lương như quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng cơ chế, chính sách theo cơ chế, chính sách đối với quân nhân. với sinh viên những trường quân đội, công an, gồm:

– thân phụ đẻ, mẹ đẻ; thân phụ đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc ck; người giám hộ hợp pháp của tôi, vợ hoặc ck;

– Vợ hoặc ck;

– Con đẻ, con đẻ hợp pháp từ bên trên 6 tuổi tới bên dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi hợp pháp; con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu tiếp tục học trung học phổ thông.

(21) Người đã hiến phòng ban thân thể người theo quy định của pháp luật về ghép phòng ban thân thể người.

(22) Người quốc tế học tập tại việt nam giới nam giới được cấp học bổng từ ngân sách quốc gia việt nam giới nam giới.

(23) Người phục vụ người mang công với cách mệnh sống tại gia đình quy định tại khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(24) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

(25) Liệt sĩ lấy vợ khác hoặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 của Pháp lệnh Ưu đãi người mang công với cách mệnh.

(26) Người phục vụ người mang công sống tại gia đình, bao gồm:

– Con thờ phụng Bà mẹ việt nam giới nam giới hero;

– Người phục vụ thương binh, kể cả thương binh loại B được xác nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang tỷ trọng tổn thương thân thể 81% trở lên.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018 / NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đang được lấy ý kiến ​​ngã sung đối tượng người sử dụng được cấp thẻ BHYT miễn phí là kẻ dân sống ở nông thôn. Xã tin cậy khu, tin cậy khu cách mệnh trong những cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

3. Đoàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do người sử dụng lao động đóng.

(27) Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm những đối tượng người sử dụng quy định tại những điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(28) Thân nhân của công an nhân dân đang phục vụ trong Công an nhân dân gồm những đối tượng người sử dụng quy định tại những điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

(29) Thân nhân của người làm mướn việc khác trong tổ chức cơ yếu bao gồm những đối tượng người sử dụng quy định tại những điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

4. những đối tượng người sử dụng khác được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

(30) Học viên đi huấn luyện sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham dự BHXH, BHYT thì trong thời kì huấn luyện được cơ sở huấn luyện đóng BHYT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *