KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tầm vóc lịch sử của cách mệnh tháng Tám

Rate this post

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng quốc tế

cách mệnh việt phái mạnh phái mạnh là một phòng ban của cách mệnh quốc tế

>> chủ toạ Hồ Chí Minh và bài học to: kết đoàn để trường tồn

Chủ nghĩa tư phiên bản, sau sắp một thế kỷ phát triển và bành trướng toàn thế giới, đã biến hồ hết những lục địa Á, Phi và phái mạnh Mỹ thành những khu vực khai thác tài nguyên và thị trường tiêu thụ. Sự phát triển đó đã đạt tới giới hạn và thể hiện qua cuộc khủng hoảng tài chính 1929-1933 ở âu lục và Bắc Mĩ.

Cuộc “đại khủng hoảng” phần nào thể hiện sự yếu kém ko thể sửa chữa được trong hệ thống tài chính tư phiên bản chủ nghĩa; phần to do sức ép của những phong trào đấu tranh phóng thích dân tộc ở những nước thuộc địa.

Ngoại trừ Liên Xô, những nước theo triết lí Mác-Lênin như việt phái mạnh phái mạnh, Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên, … tuần tự giành được độc lập trong vòng 10 năm sau lúc Thế chiến thứ nhị kết thúc.

Thực tế đó cho biết Quốc tế thứ ba do Lê-nin xây dựng, được tiếp nối cho tới lúc Stalin cam kết sự “quan yếu” trong đời sống chính trị quốc tế. Một làn gió thế hệ song song với thiết chế tư phiên bản chủ nghĩa đã hình thành và phát triển tới đỉnh cao lúc bấy giờ.

khác lạ, sự ra đời của nước việt phái mạnh phái mạnh Dân chủ cùng hòa và “Tuyên ngôn độc lập” của chủ toạ Hồ Chí Minh là thời khắc lịch sử, mở đầu cho sự phát triển thời gian nhanh và mạnh mẽ và tự tin của xu thế xã hội chủ nghĩa ở ngoài lục địa âu lục. âu lục.

Người trước tiênphiên bản thân cách mệnh việt phái mạnh phái mạnh là một quy trình tìm tòi, bắt gặp và vận dụng thành công luận điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa được đúc kết từ chủ nghĩa Mác, bao gồm Triết học, tài chính học chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trong đó Chủ nghĩa xã hội khoa học đưa ra phương pháp đấu tranh, hình thức tổ chức và xây dựng lực lượng cách mệnh. Sau thành công, hệ thống lý luận này đưa ra mô hình tổ chức quốc gia và hệ thống chính trị; xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của những giai cấp trong trạng thái đó.

Chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại

Chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại

Chẳng hạn, cách mệnh muốn thành công – phải tập hợp được đông đảo nông dân, những từng lớp lao động, trí thức; tìm cách vô hiệu hóa và thuyết phục những từng lớp trung lưu hoặc đối lập. rất sở hữu thể hiểu vì sao giai cấp tư sản phát triển lòng yêu nước và hiến đâng hết mình cho cách mệnh.

Hệ thống khoa học về tài chính chính trị của Maxr-Lenin đưa ra một mô hình tài chính thích ưng ý với thiết chế chính trị đã hình thành, bởi phương pháp nghiên cứu kỹ lưỡng cơ cấu tài chính tư phiên bản chủ nghĩa, chỉ ra điểm yếu và điểm mạnh để những người cùng sản ko mắc sai trái.

Chẳng hạn, qua việc phân tích “sự giao vận của tư phiên bản”, “thặng dư giá trị”, Marx kết luận: “Chủ nghĩa tư phiên bản và cuộc khủng hoảng tài chính giống như những dòng bóng”. Dự đoán này đã đúng và vẫn đúng. Vì vậy, những nước xã hội chủ nghĩa sửa chữa sai trái của tớ bởi phương pháp “định hướng” nền tài chính – sở hữu sự điều tiết của quốc gia ngoài lý luận vận động khách quan.

Triết học Mác được trang bị trái đất quan duy vật và phương pháp luận biện chứng, rất sở hữu thể ứng dụng trong mỗi lĩnh vực. Đây là giá trị to nhất trong hệ thống “bộ ba” cấu thành lý thuyết cùng sản – ko chỉ sở hữu đối với những nước xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, sự hiện diện của việt phái mạnh phái mạnh Dân chủ cùng hòa nói riêng và phong trào cách mệnh vô sản nói chung một lần nữa cam kết tính “thế tất” của một xu thế chính trị sở hữu tương đối nhiều điểm mạnh, là điều trọn vẹn rất sở hữu thể xảy ra. cùng tồn tại với bất kỳ lý thuyết chính trị nào.

Thứ nhịChủ nghĩa Mác – Lê-nin ko hề “chết” như một số trong những bài phân tích, comment phiến diện. trái đất sở hữu tương đối nhiều phương pháp tổ chức quốc gia, đảng phái, tiêu biểu cho từng thời kỳ lịch sử. Tất nhiên, ko tồn tại cơ chế chính trị nào là tuyệt vời.

Ví dụ, những giá trị dân chủ phương Tây thích ưng ý với một nền văn hóa du mục đề cao cá thể; trong lúc những giá trị dân chủ phương Đông xuất phát từ cội nguồn của nền văn minh lúa nước, phụ thuộc nhau để “trị nước”, kết đoàn ngàn đời chống ngoại xâm, cải tạo tự nhiên nên tầm quan trọng tập thể cần được đề cao.

quốc gia hình thành một đảng luôn luôn ổn định và vững bền trong quản lý xã hội, thực hiện những kế hoạch phát triển tài chính, bình yên, quốc phòng. Mặt khác, hệ thống đa đảng luôn luôn tiềm tàng nguy cơ bất ổn chính trị, rất sở hữu thể dẫn tới khủng hoảng.

Bất kỳ sự phân biệt hay đối lập nào trong trái đất văn minh đều là một vụ tự sát. Chủ nghĩa tư phiên bản và chủ nghĩa xã hội là nhị xu thế ko đối lập nhau, sở hữu kỹ năng bửa sung cho nhau, rất sở hữu thể tồn tại song song, mục tiêu sau hết là tiến tới dân chủ bên trên cơ thị hiếu ưng ý với truyền thống và điều kiện văn hóa. tồn tại, khoảng ko sống sót.

Những thành tựu của Liên Xô không bao giờ phai nhạt

Những thành tựu của Liên Xô ko bao giờ phai nhạt

Tính tới năm 1991, Liên Xô đã tồn tại 74 năm và đạt được những thành tựu sánh ngang với Hoa Kỳ với bề dày lịch sử 215 năm! Điều đó cam kết tính khoa học của đường lối chính trị và phiên tài năng cùng sản.

Ngày nay, khối xã hội chủ nghĩa đang tham dự sâu rộng vào đời sống tài chính, chính trị của trái đất, một số trong những nước đã đạt tới trình độ rất sở hữu thể “chia đôi trái đất” và đảm đương một cực ko thể ko sở hữu.

trái đất rất sử dụng rộng rãi tới “mô hình Bắc Âu”, nơi nhưng sự phát triển đạt tới đỉnh cao và chuyển biến bất thần, nhiều đặc điểm trạng thái và xã hội trùng khớp với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. một số trong những đảng phái chính trị ở âu lục ngày nay mang ý nghĩa “xã hội” hơn là “tư phiên bản”.

tiến công giá của người chơi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *