KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tăng cấp những sản phẩm OCOP đóng góp phần xây dựng nông thôn thế hệ

Rate this post

Về nơi HTX 'xắn tay' cùng chính quyền làm nông thôn mới

Hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thế hệ (NTM), nhiều địa phương ở Bạc Liêu đã “thay gia đổi thịt,…

Lấy kinh tế hợp tác làm nòng cốt để xây dựng nông thôn mới

Với ý kiến xây dựng nông thôn thế hệ là quy trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Trong thời kì qua, những cấp ngành, địa phương bên trên địa bàn …

Thiệu Hóa trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang nỗ lực xây dựng nông thôn thế hệ nâng cao, nông thôn thế hệ mẫu mẫu. Theo đó, một trong những tiêu chuẩn chỉnh được đẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *