KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tăng cường tầm quan trọng của cấp ủy trong đổi thế hệ tổ chức và hoạt động của Công đoàn

Rate this post

tham dự Lễ ký, về phía Thành ủy Hà Nội mang đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Phó trưởng phòng ban túc trực Ban Tổ chức Thành ủy; Trịnh Huy Thanh – Phó trưởng phòng ban túc trực Ban Dân vận Thành ủy.

Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội mang những đồng chí: Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn chủ toạ Tổng Liên đoàn việt nam giới nam giới, Thành ủy viên, chủ toạ Liên đoàn Lao động Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa – Phó chủ toạ túc trực LĐLĐ Thành phố; những đồng chí Phó chủ toạ LĐLĐ TP: Phạm Bá Vinh, Lê Đình Hùng; những đồng chí lãnh đạo Sở Lao động TP.

Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn
chủ toạ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại lễ ký kết.

Về phía lãnh đạo những Huyện ủy mang những đồng chí: Lê Trung Kiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh; Phạm quang quẻ Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Nguyễn quang quẻ Hân – Phó Bí thư túc trực Thị ủy Sơn Tây; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư túc trực Huyện ủy Mê Linh; Nguyễn việt nam giới Phương – Phó Bí thư túc trực Huyện ủy Thanh Trì.

Tại Lễ ký, Phó chủ toạ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Bá Vinh đã trình diễn Dự thảo Quy chế phối hợp công việc giữa Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội với Ban Thường vụ những Quận ủy. Theo đó, những bên sẽ phối hợp trong công việc tổ chức, cán bộ; tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở, làm cơ sở để phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thành ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, túc trực những Quận ủy cũng sẽ phối hợp trong công việc quán triệt, triển khai thực hiện những quyết nghị, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ. nước, quyết nghị, chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động việt nam giới nam giới; lãnh đạo, lãnh đạo tổ chức những phong trào thi đua nhằm mục tiêu tăng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; chăm lo, bảo đảm quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn
Phó Bí thư túc trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, chủ toạ LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều thời cơ và thử thách, yên cầu những cấp công đoàn phải nỗ lực đổi thế hệ. Về mô hình tổ chức, nội dung và công thức hoạt động, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành quyết nghị số 02-NQ / TW về “Đổi thế hệ tổ chức và hoạt động của Công đoàn việt nam giới nam giới”. trong tình hình thế hệ ”(quyết nghị số 02) và ngày 28/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35 về thực hiện quyết nghị số 02 của Bộ Chính trị.

quyết nghị 02 của Bộ Chính trị cam kết tổ chức Công đoàn là nền tảng chính trị – xã hội kiên cố của Đảng và quốc gia; là tổ chức đại diện to nhất, trung tâm tập hợp, kết đoàn giai cấp công nhân và người lao động cả nước. song song, quyết nghị 02 của Bộ Chính trị cũng đưa ra nhiệm vụ ko để xảy ra lỗ hổng trong công việc phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở; hướng hoạt động của Công đoàn vào thực hiện nhiệm vụ nòng cốt là đại diện, chăm lo, bảo đảm quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

chủ toạ LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, việc Thành ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội và Ban Thường vụ những Quận ủy ký kết chương trình phối hợp công việc được xem là tiền đề quan yếu để những bên hợp tác. lãnh đạo, lãnh đạo hoạt động công đoàn trong tình hình thế hệ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở; đại diện, chăm lo, bảo đảm quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ theo ý thức quyết nghị 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn
Thành ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ những Huyện ủy: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công việc, thời đoạn 2022-2025.

nhân thời cơ này, chủ toạ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường mang nhu yếu Ban Thường vụ những Huyện ủy: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì ưa chuộng phối hợp lãnh đạo, lãnh đạo tổ chức những cuộc thi. Hội nghị. Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt xinh.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Bí thư túc trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn giãi bày sự tán thành, nhất trí cao với nội dung Quy chế phối hợp công việc giữa Công đoàn với túc trực LĐLĐ TP Hà Nội và những Ban Thường vụ. của những Huyện ủy.

Phó Bí thư túc trực Huyện ủy Mê Linh cũng thông tin nhanh chóng về tình hình phát triển tài chính – xã hội của địa phương; song song cam kết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn luôn ưa chuộng, tạo điều kiện tiện nghi để những cấp Công đoàn huyện hoạt động mang cực tốt, thực hiện tốt khả năng, nhiệm vụ. Hình như, túc trực Huyện ủy cũng đã lãnh đạo sâu sát Liên đoàn Lao động huyện tranh thủ sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, phối hợp nghiêm nhặt với những cấp, ngành, phòng, ban của huyện để đổi thế hệ. tổ chức và hoạt động phục vụ yêu cầu trong tình hình thế hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *