KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

thương chính tương trợ doanh nghiệp Quảng Ninh chuyển đổi số

Rate this post

Cục thương chính Quảng Ninh vừa lãnh đạo những Chi cục thương chính tích cực làm việc với những doanh nghiệp nhỏ và vừa bên trên địa bàn quản lý để tương trợ chuyển đổi số.

Cán bộ hải quan cũng như doanh nghiệp gặp khó khi thủ tục xuất nhập khẩu đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử vẫn đang bị dồn vào nhau.
Đã mang 15 doanh nghiệp đồng ý tham dự chuyển đổi số.

Theo đó, những đơn vị trao đổi với doanh nghiệp về tiện lợi và tính thế tất của chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động sinh sản kinh doanh; việc tham dự chương trình chuyển đổi số trọn vẹn miễn phí, được tư vấn, tương trợ miễn phí và được cung ứng những tài liệu liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tính tới ngày 14/6/2022, theo ghi nhận của thương chính Quảng Ninh, đã mang 15 doanh nghiệp bên trên địa bàn đồng ý tham dự chuyển đổi số.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện và tổng thể tỉnh Quảng Ninh tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hành chính ban hành đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% cơ quan quốc gia cung ứng dữ liệu mở, được trang bị phương tiện kỹ thuật, an toàn và tin cậy cho chuyển đổi số; ít nhất 50% doanh nghiệp trong khu công nghiệp ứng dụng technology số trong sinh sản kinh doanh; 100% người dân mang định danh số và mỗi gia đình đều sở hữu địa chỉ số; Nền kinh tế tài chính số chiếm tỷ trọng tối thiểu 20% tổng sản phẩm của tỉnh.

Năm 2022, Quảng Ninh sẽ khẩn trương thực hiện chuyển đổi số bên trên tất cả những lĩnh vực, trong đó một số trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghiệp, phượt, liên lạc vận tải, logistics … sẽ sớm được triển khai. tuyên bố và thực hiện chuyển đổi số toàn diện và tổng thể.

từ thời điểm năm 2022, Quảng Ninh sẽ triển khai xác thực căn cước công dân điện tử qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lúc giải quyết thủ tục hành chính những cấp.

Tỉnh phấn đấu tới hết năm 2023 hoàn thành 8 cơ sở dữ liệu cơ phiên bản quan yếu, gồm: đất đai; cán bộ, công chức; Y khoa; giáo dục; khoanh vùng; đi phượt; đầu tư của chính phủ; liên lạc.

từ thời điểm năm 2024, 100% hồ sơ, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp sẽ được số hóa. tới năm 2025, ít nhất 50% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý quốc gia được thực hiện thông qua môi trường xung quanh số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *