KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

Rate this post

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

những đại biểu tham tham dự những buổi tiệc nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ và những tổ chức member từ thị xã tới cơ sở đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, làm tốt tầm quan trọng tập hợp sức mạnh đại kết đoàn toàn dân.

công việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của quốc gia chuyển biến tích cực, cực tốt.

Trong 10 chỉ tiêu Đại hội MTTQ việt nam giới nam giới thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, tới nay với 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 4 chỉ tiêu hoàn thành. 80% trở lên.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó chủ toạ UBMTTQVN thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị thông tin kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Phong trào thi đua yêu nước và những cuộc vận động được triển khai sôi nổi, tổng thể, nhất là phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn thế hệ, thị trấn văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo ko để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19 ”, cuộc vận động“ Người việt nam giới nam giới ưu tiên sử dụng hàng việt nam giới nam giới ”.

Từ đó, đã đóng góp phần quan yếu cùng theo với tất cả hệ thống chính trị hoàn thành những chỉ tiêu phát triển kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng – bình yên hàng năm.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

chủ toạ UBMTTQVN phường Hưng Trì Nguyễn Xuân Sang: Việc thực hiện cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ thôn theo Nghị định 34 và quyết nghị 258 / NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh đã với tác động tới tư tưởng, tâm huyết, trách nhiệm. của những cán bộ chi nhánh, chi nhánh. song, cơ chế cho nhóm đối tượng người sử dụng này còn thấp đối với bối cảnh thế hệ nên cần với chính sách tương trợ tương thích ..

những hoạt động chăm lo, giúp sức người nghèo, an sinh xã hội tiếp tục phát huy cực tốt, đóng góp phần tránh tỷ trọng hộ nghèo còn 3,46%, cận nghèo còn 5,09%. từ thời điểm năm 2019 tới năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 3,8 tỷ đồng, Quỹ “Cứu trợ” vận động được hơn 2 tỷ đồng.

Toàn thị xã đã tương trợ xây thế hệ và sửa chữa 268 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trị giá sắp 15 tỷ đồng; xây dựng 7 nhà văn hóa đồng đội trị giá 10 tỷ đồng; huy động những nguồn lực ưa chuộng, chăm lo Tết cho những người nghèo, gia đình chính sách, người với yếu tố hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đoàn công việc của Thị ủy Kỳ Anh trao đổi với người dân xã Kỳ Lợi về công việc đền bù, phóng thích mặt bởi dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh tư liệu

Trong 3 năm, MTTQ những cấp đã phối hợp tổ chức 332 hội nghị xúc tiếp cử tri với bên trên 5.160 lượt người tham dự; với bên trên 2.170 lượt phát biểu tham luận với sắp 3.200 lượt ý kiến, kiến ​​nghị.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND những cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đi bầu đạt tỷ trọng cao (99,91%).

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

chủ toạ UBMTTQVN xã Kỳ Lợi Võ Xuân Thanh: Cần giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc trong công việc bồi thường, tái định cư, phóng thích mặt bởi để thực hiện những dự án trung tâm bên trên địa bàn.

công việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật, trong đó trọng tâm là tuyên truyền về xây dựng nông thôn thế hệ, thị trấn văn minh, công việc phóng thích mặt bởi; triển khai, phổ thông, quán triệt pháp luật và những văn game thủ dạng quy phạm pháp luật …, tạo ra sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bình yên, xây dựng và củng cố khối đại kết đoàn toàn dân tộc.

Tại hội nghị, sau lúc nghe dự thảo thông tin sơ kết, những đại biểu đã sôi nổi thảo luận, góp ý làm rõ những kết quả đạt được; những hạn chế, nguyên nhân và kiến ​​nghị, giải pháp.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đại diện Ủy ban MTTQ 11 xã, phường bên trên địa bàn tham tham dự những buổi tiệc nghị.

Trong thời kì còn lại của nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh xác định tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp những từng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc việt nam giới nam giới xã hội chủ nghĩa; tăng cường kiện toàn tổ chức, đổi thế hệ nội dung, công thức, nâng cao cực tốt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc việt nam giới nam giới và ban công việc mặt trận khu dân cư phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ thế hệ …

Thu Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *