KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tới năm 2025, 100% cơ quan báo chí với chuyên trang, phân mục về đại dương và đại dương.

Rate this post

Phấn đấu 100% phóng viên báo chí, lãnh đạo những cơ quan báo chí được bồi dưỡng hệ thống chính sách, pháp luật, kiến ​​thức cơ người chơi dạng về đại dương và đại dương.

Văn phòng Chính phủ ngày 17/6 cho biết thêm thông tin, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 729 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về đại dương và đại dương tới năm 2030.

Theo đó, tới năm 2025, 100% cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, báo quốc tế với chuyên trang, phân mục về đại dương và đại dương bên trên những sản phẩm thông tin (báo, người chơi dạng tin, tập san in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan. ; 100% những Bộ, ngành liên quan tới quản lý quốc gia về đại dương và hải đảo, những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với phân mục về đại dương và đại dương bên trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

Vào năm 2025, 100 cơ quan sẽ có thể thay đổi mục tiêu của họ và duy trì hình dạng 1.

Hình minh họa.

Hàng năm, 100% phóng viên báo chí, đổi khác viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo những cơ quan báo chí, những người làm thuê việc thông tin và truyền thông về những vấn đề liên quan tới đại dương và đại dương ở những cơ quan báo chí, truyền thông, xuất người chơi dạng ở Trung ương và địa phương, hàng ngũ thông tin cơ sở và đối ngoại. được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, những kiến ​​thức cơ người chơi dạng về đại dương và đại dương.

tới năm 2030, 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện những hoạt động truyền thông về đại dương và đại dương bởi phương pháp tích hợp nội dung tương thích vào một số trong những môn học chính. những khóa học, hoạt động ngoại khóa thích ưa thích với cấp học và trình độ tập huấn.

Hàng năm, phấn đấu bên trên 80% đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội những cấp, tập đoàn tài chính to của quốc gia tham dự hoạt động truyền thông về đại dương và đại dương (trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào tình hình). tùy thuộc vào quy mô và tính chất hoạt động của tổ chức, đơn vị).

Phản chưng những luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động về độc lập đại dương, đảo

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng và triển khai những chương trình, kế hoạch, hoạt động truyền thông về đại dương và đại dương của những Bộ, ngành và địa phương. Trong đó, truyền thông về những nội dung và mục tiêu. những mục tiêu và giải pháp phát triển vững bền đối với 06 ngành tài chính đại dương được xác định tại quyết nghị số 36-NQ / TW: du ngoạn và dịch vụ đại dương, tài chính hàng hải, khai thác dầu khí và tài nguyên tài nguyên đại dương khác, nuôi trồng và tiến công bắt hải sản, công nghiệp ven đại dương, năng lực tái tạo và thế hệ những ngành tài chính đại dương.

những nhiệm vụ, giải pháp quan yếu khác là: Kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá thể; ngăn chặn và xử lý thông tin sai lệch. Cụ thể, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tiêu biểu tiền tiến, gương người tốt, việc tốt trong quy trình thực hiện Chương trình.

Nhận diện, tuyên truyền phản chưng những luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của những thế lực thù địch, phản động về độc lập đại dương, đảo. Kịp thời phản ánh, phê bình, kiến ​​nghị xử lý những ý kiến, hoạt động, hành động trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của quốc gia về đại dương, đảo và pháp luật quốc tế. tài chính đại dương; khai thác tài nguyên đại dương trái phép và vi phạm độc lập đại dương đảo quốc gia.

Xây dựng và tổ chức những phần thưởng, những cuộc thi truyền thông về đại dương và đại dương nhằm mục tiêu khuyến khích những tổ chức, cá thể nội địa và quốc tế tham dự những hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về đại dương và đại dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *