KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo đảm Tổ quốc trong tình hình thế hệ

Rate this post

Chú thích ảnh
chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng phòng ban lãnh đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Cùng dự với những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương; Phạm rạng đông, Phó Thủ tướng túc trực Chính phủ; Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng phòng ban nội trị Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân việt nam giới nam giới.

Cùng dự còn tồn tại Bí thư Trung ương Đảng, chủ toạ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam giới nam giới Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo một số trong những ban, bộ, ngành Trung ương.

quyết nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo đảm Tổ quốc trong tình hình thế hệ với ý nghĩa quan yếu, đưa ra những chủ trương, tư duy thế hệ, là khâu đột phá trong sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm Tổ quốc. bảo đảm Tổ quốc trong tình hình thế hệ. Tổng kết 10 năm thực hiện quyết nghị năm 2023, Ban lãnh đạo xây dựng Đề án do chủ toạ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng phòng ban đã lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ như ban hành những lãnh đạo tới những bộ, ngành, địa phương. về kết luận của quyết nghị; tổ chức hội nghị toàn nước quán triệt, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện quyết nghị Trung ương 8 khóa XI; lãnh đạo xây dựng 18 chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án. Sắp tới, Ban lãnh đạo sẽ tổ chức một số trong những hội thảo khoa học to để lấy ý kiến ​​xây dựng Đề án.

Chú thích ảnh
chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng phòng ban lãnh đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Tại buổi làm việc, chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc tiến công giá cao túc trực Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và những cơ quan liên quan đã phát huy ý thức trách nhiệm cao trong những công việc xây dựng Dự thảo Đề án. Thông qua những cuộc hội thảo, hội nghị và lấy ý kiến ​​của những cơ quan chuyên môn, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo Tổ biến đổi xây dựng phiên bản dự thảo lần thứ nhất Đề cương cụ thể lên tiếng 10 năm thực hiện quyết nghị Trung ương 8, khóa XI. .

Cho rằng những đại biểu đã nêu nhiều ý kiến ​​thâm thúy, với unique, chủ toạ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ biến đổi xây dựng đề án hoàn thiện dự thảo lên tiếng đề cương; Trong đó cần nhấn mạnh thành công sau 10 năm thực hiện quyết nghị Trung ương 8 là đóng góp góp thêm phần mang lại những kết quả quan yếu về quốc phòng, bình an, phát triển kinh tế tài chính – xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân. . uy tín của việt nam giới nam giới bên trên trường quốc tế. lên tiếng cũng bao quát tổng thể và toàn diện những nội dung như: công việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện Đề án từ Trung ương tới địa phương; sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong hành động bảo đảm Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình thế hệ; việc thiết chế hóa quyết nghị trong những văn phiên bản quy phạm pháp luật cũng như chương trình, kế hoạch thực hiện quyết nghị của những địa phương …

Đối với những vấn đề to, trọng tâm, chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cần “soi” vào những nhiệm vụ đã nêu trong quyết nghị để tiến công giá; trong đó với công việc xây dựng và bảo đảm Đảng, bảo đảm bình an chính trị nội bộ; xây dựng quốc gia pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tài chính phối hợp ngặt nghèo với đảm bảo quốc phòng, bình an; giải quyết những vấn đề xã hội; xây dựng nền văn hóa việt nam giới nam giới tiền tiến, mặn mà phiên bản sắc dân tộc …

cùng theo với đó, cần nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ củng cố và phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc; củng cố vững chắc và kiên cố nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, sẵn sàng tranh đấu cao. sát cánh với đó là xây dựng nền công nghiệp quốc gia gắn kèm với phát triển công nghiệp quốc phòng; thực hiện đồng bộ, tổng thể và toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường xung quanh quốc tế tiện lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo đảm Tổ quốc …

Chú thích ảnh
những đại biểu tham dự buổi họp. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Nhấn mạnh những thành công sau 10 năm thực hiện quyết nghị Trung ương 8, chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan và khách quan; Những bài học kinh nghiệm; những nguy cơ, mục tiêu bảo đảm Tổ quốc trong 10 năm tới, … để làm cơ sở đề xuất những chủ trương, giải pháp cụ thể.

chủ toạ nước yêu cầu tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến ​​xây dựng Dự thảo Đề án; tập trung vào những vấn đề to để tích lũy ý kiến. chủ toạ nước cho biết thêm thông tin, từ kinh nghiệm xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện quốc gia pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam giới nam giới tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, cho biết 18 chủ đề của Đề án là nội dung của Đề án này. nội dung cơ phiên bản, với chiều sâu để tổng hợp, xây dựng đề cương Dự thảo Đề án “Tổng kết quyết nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo đảm Tổ quốc trong tình hình thế hệ” với những nội dung cốt lõi, đảm bảo sát thực. tiễn đưa. Vì vậy, những cơ quan khả năng được giao thực hiện những đề tài cần hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo unique.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *