KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Trải nghiệm những Kích hoạt tiền sảnh này tại Anime Expo 2022

Rate this post

Hãy đến xem các Hoạt động này tại Sảnh Tây và Sảnh Nam. Trải nghiệm tất cả!

Sảnh West Hall / Petree Plaza WF14 – Crystal Geyser Water Company: Pocari Sweat

Sảnh West Hall WF6 – Pluto TV

Sảnh West Hall WF3 – Wild Bill’s Craft Beverage Co.

Sảnh South Hall SF5 – Trụ sở thành phố giòn mới với kích hoạt Spy x Family

Sảnh South Hall SF4 – Gian hàng Vtuber Crunchyroll Hime

Sảnh South Hall SF2 – Tower of Fantasy

Sảnh South Hall SF12 – Toei Animation Inc.

Sảnh South Hall SF6 – Wild Bill’s Craft Beverage Co.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *