KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Trung ương đề xuất 8 chính sách trong đổi thế hệ tài chính tập thể

Rate this post

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành quyết nghị 20 về tiếp tục đổi thế hệ, phát triển và nâng cao cực tốt tài chính tập thể trong thời kỳ thế hệ.

Tiếp tục đổi thế hệ tài chính tập thể

Theo đó, quyết nghị đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó mang nhiệm vụ tiếp tục đổi thế hệ, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tương trợ phát triển tài chính tập thể.

Trung ương đề xuất 8 chính sách trong đổi mới kinh tế tập thể

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những đồng chí lãnh đạo Đảng, quốc gia tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, quyết nghị yêu cầu sửa đổi, ngã sung, hoàn thiện những quy định của pháp luật về tài chính tập thể như quy định về loại hình tổ chức tài chính tập thể, tổ chức đại diện chủ sở hữu; những quy định về hợp tác xã, phát triển member, về huy động vốn, tăng tích lũy vốn và tài sản chung; quy chế phát triển doanh nghiệp trong tổ chức tài chính tập thể.

ngã sung hoàn toản cơ sở pháp lý về kiểm toán và những quy định nhằm mục đích nâng cao tính sáng tỏ trong quản lý, điều hành; về nâng cao cực tốt, unique những chính sách tương trợ của quốc gia và quản lý quốc gia đối với tài chính tập thể.

mang chính sách tương trợ, cuốn hút nguồn lực, ứng dụng khoa học – technology, phát triển tài chính vòng tròn, tài chính xanh, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho tài chính tập thể, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Sửa đổi, ngã sung những chính sách ưu đãi, tương trợ phát triển tài chính tập thể theo hướng xác định tổ chức tài chính tập thể là đối tượng người sử dụng tương thích để gắn đầu tư của quốc gia với đầu tư và quản lý. của người dân (đầu tư công – quản trị đồng đội). quốc gia mang cơ chế, chính sách đặc thù đối với tài chính tập thể.

Xây dựng Chương trình tổng thể phát triển tài chính tập thể bên trên phạm vi cả nước để thống nhất và tập trung nguồn lực, thích thích hợp với yêu cầu phát triển của tài chính tập thể và điều kiện phát triển tài chính – xã hội của quốc gia. nước trong từng thời kỳ với một vài chính sách cụ thể.

Khuyến khích những tổ chức tài chính tập thể tích tụ ruộng nương

Ngày thứ nhất, chính sách phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, nội dung tập huấn về tài chính tập thể cần được đưa vào chương trình giảng dạy của một vài trường đại học, giảng dạy chính thức trong chương trình tập huấn lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý quốc gia của Đảng. viên nén. Hàng năm chỉ tiêu cử cán bộ trẻ đi tập huấn chính quy về tài chính tập thể ở một vài nước mang phong trào hợp tác xã phát triển mạnh.

chuẩn chỉnh hóa những chức danh quản lý trong tổ chức tài chính tập thể (giám đốc, kế toán, kiểm soát viên). quốc gia tương trợ kinh phí tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý chưa đạt tiêu chuẩn chỉnh chức vụ đang đảm nhiệm.

Khuyến khích cuốn hút hàng ngũ cán bộ quản lý khoa học làm việc tại những tổ chức tài chính tập thể, quốc gia tương trợ tiền lương cho cán bộ quản lý, nhà khoa học được tập huấn tại những trường đại học mang chuyên ngành tương thích. , được đại hội member nhất trí nhận vào làm việc tại tổ chức tài chính tập thể.

Trung ương đề xuất 8 chính sách trong đổi mới kinh tế tập thể Ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu lãnh đạo tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Ảnh: TTXVN

Thứ nhì, về chính sách đất đai, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích những tổ chức tài chính tập thể tích tụ ruộng nương để sinh sản kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hình thành chuỗi sinh sản, cung ứng dịch vụ. chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản với quy mô to. Hoàn thành công việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những cấp, trong đó sắp xếp quỹ đất cho những tổ chức tài chính tập thể thuê. Ưu đãi hợp lý về giá và thời hạn thuê đất đối với tổ chức tài chính tập thể thế hệ xây dựng, chuyển đổi chưa được tương trợ tiền thuê đất, đảm bảo sử dụng đất mang cực tốt.

Hoàn thiện những chính sách ưu đãi thuế

Thứ ba, về chính sách tài chính, nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện những chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính tập thể. tương trợ phí kiểm toán, tương trợ bảo hiểm nông nghiệp cho tổ chức tài chính tập thể.

Thứ Tưchính sách tín dụng. Tổ chức tài chính tập thể được vay vốn như những tổ chức tài chính khác; được tương trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm vững bền, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện cấp tín dụng, tăng tài năng tiếp cận vốn tín dụng nhà băng cho doanh nghiệp. dự án sinh sản kinh doanh cực tốt.

Tăng cường và phát huy tầm quan trọng của Quỹ tương trợ phát triển hợp tác xã trong những công việc tương trợ những tổ chức tài chính tập thể vay vốn với lãi suất ưu đãi, tương trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư, đảm bảo công khai minh bạch, sáng tỏ, ko thất thoát. Hướng dẫn thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ tại những tổ chức tài chính tập thể mang đủ điều kiện.

thứ năm Về chính sách khoa học – technology: quốc gia tương trợ kinh phí thực hiện dịch vụ tư vấn về quản lý và khoa học – technology cho tổ chức tài chính tập thể theo nhu yếu và theo hợp đồng. ký với một nhà cung ứng dịch vụ tư vấn.

tương trợ những tổ chức tài chính tập thể đẩy nhanh chóng quy trình chuyển đổi số. Hướng dẫn những tổ chức tài chính tập thể mang dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học – technology, đổi thế hệ sáng tạo vay vốn trung dài hạn từ Quỹ phát triển khoa học và technology quốc gia và những tổ chức khác. những bộ, ngành, địa phương.

Trung ương đề xuất 8 chính sách trong đổi mới kinh tế tập thể Ảnh 3

những đồng chí lãnh đạo Đảng, quốc gia tham tham dự buổi tiệc nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Bảo hiểm xã hội phải cho những người lao động

Thứ sáu là một chính sách tương trợ về thông tin tài chính, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường. Cụ thể, tương trợ những tổ chức tài chính tập thể tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; đăng ký sản phẩm thương nghiệp; tham dự những hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Thứ bảy chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng. Tổ chức tài chính tập thể được tương trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tiện lợi chung của đồng đội member hoặc là nơi tiếp nhận / triển khai những dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của quốc gia nhằm mục đích mục tiêu phát triển. đồng đội.

Xây dựng cơ sở hạ tầng xúc tiến thương nghiệp và đầu tư; xây dựng và ứng dụng thương nghiệp điện tử, sàn giao tế. Tổ chức tài chính tập thể mang trách nhiệm tự trang trải kinh phí vận hành, bảo trì tòa tháp do quốc gia bàn giao, giúp đồng đội quản lý, khai thác mang cực tốt tòa tháp được xây dựng bên trên cơ sở vốn đầu tư. sự đầu tư của quốc gia, phối thích hợp với sự đóng góp của những member.

tương trợ của quốc gia là tài sản chung ko chia lúc những member ra khỏi tổ chức tài chính tập thể hoặc tổ chức tài chính tập thể bị giải thể, vỡ nợ.

sau cuối chính sách bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội phải đối với người lao động và member của tổ chức tài chính tập thể làm việc theo hợp đồng và hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật; những member khác ko tham dự bảo hiểm xã hội phải thì được tạo điều kiện tham dự bảo hiểm xã hội tự nguyện.

mang ít nhất 3 hợp tác xã trong bảng xếp hạng 300 toàn thế giới

quyết nghị 20 đặt mục tiêu tới năm 2030 cả nước mang khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu member; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu member; 340 liên hợp hợp tác xã với một.700 hợp tác xã member.

Đảm bảo bên trên 60% tổ chức tài chính tập thể đạt loại khá, giỏi, trong đó mang ít nhất 50% tham dự liên kết chuỗi giá trị. mang hơn 5.000 HTX ứng dụng technology cao vào sinh sản và tiêu thụ nông sản. Phát triển chuỗi giá trị nông sản, hàng hóa gắn kèm với liên kết sinh sản, cung ứng dịch vụ chế biến và tiêu thụ nông sản; tăng cường tham dự chuỗi cung ứng để đưa nông sản trực tiếp ra quốc tế.

tới năm 2045, phấn đấu cuốn hút ít nhất 20% dân số tham dự tổ chức tài chính tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của những tổ chức tài chính tập thể, unique hoạt động ngang tầm với những nước trong khu vực và bên trên trái đất. Đảm bảo bên trên 90% tổ chức tài chính tập thể hoạt động mang cực tốt, trong đó ít nhất 75% tham dự chuỗi liên kết.

Phấn đấu mang ít nhất 3 tổ chức tài chính tập thể lọt được vào bảng xếp hạng 300 HTX to nhất toàn thế giới do Liên minh HTX quốc tế (ICA) xác nhận. những tổ chức tài chính tập thể đều ứng dụng technology, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sinh sản, kinh doanh, dịch vụ.

Bảo vệ quỹ đất chuyên lúa, sản lượng tối thiểu 35 triệu tấn / năm

bảo đảm quỹ đất chuyên lúa, sản lượng tối thiểu 35 triệu tấn / năm

(PLO) – Trung ương yêu cầu phải mang giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng tiêu thụ khó khăn, ách tắc hàng nông sinh sản khẩu qua biên giới; chuyển mạnh từ xuất khẩu phi chính thức sang xuất khẩu chính ngạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *