KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tỷ trọng tiêm chủng chậm trễ hơn dự kiến

Rate this post

Hà Nội – Hiện thành phố đã và đang triển khai tiêm vắc xin COVID-19 mũi 2 (liều 4) để củng cố, tăng cường miễn nhiễm cho những đối tượng người sử dụng nguy cơ cao. Dù thế, số người tới nhận vắc xin ít hơn đối với dự kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *