KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thất thường để xem xét hạn chế thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng dầu

Rate this post

Chú thích ảnh
Một buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Theo chương trình kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trình diễn tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình diễn công bố thẩm tra. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Sau nội dung này, chủ tọa phiên họp tổng vừa ý kiến ​​và nêu nội dung để Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết. sau cuối, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo quyết nghị.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết nghị số 82 / NQ-CP ngày 3/7/2022 của Chính phủ phê duyệt Đề án quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế suất bảo đảm an toàn môi trường xung quanh. sử dụng cho xăng, dầu, mỡ.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với nhóm xăng, dầu, mỡ sẽ được điều chỉnh về mức sàn trong khuông thuế tới hết ngày 31/12/2022 như sau: Xăng dầu hạn chế từ 2.000 Đồng / lít tới một.000. Đồng / lít; xăng phi cơ hạn chế từ một.500 đồng / lít xuống một.000 đồng / lít; dầu diesel hạn chế từ một.000 đồng / lít tới 500 đồng / lít; dầu mazut, dầu nhớt hạn chế từ một.000 đồng / lít tới 300 đồng / lít; dầu mỡ hạn chế từ một.000 đồng / kg xuống còn 300 đồng / kg.

từ thời điểm ngày 01/01/2023, mức thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ bôi trơn sẽ tiếp tục thực hiện theo quyết nghị số 579/2018 / UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

tình huống quyết nghị được ban hành từ thời điểm tháng 7 năm 2022 thì yêu cầu mang hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày một tháng 8 năm 2022 để đảm bảo việc thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, những hoạt động tài chính – xã hội đã trở lại trạng thái như trước lúc xảy ra dịch COVID-19. Do đó, dự kiến ​​mức tiêu thụ xăng, dầu, mỡ trong năm 2022 tương đương với thời khắc trước lúc xảy ra dịch COVID-19 là năm 2019.

Với sản lượng tiêu thụ dự kiến ​​như vậy, nếu vận dụng chính sách hạn chế thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ như đề xuất nêu bên trên, ước tính thu ngân sách quốc gia bình quân hàng tháng sẽ hạn chế (bao gồm cả). bao gồm cả hạn chế thuế giá trị càng ngày càng tăng) khoảng một.400 tỷ đồng / tháng.

tình huống quyết nghị được ban hành vào tháng 7/2022 và mang hiệu lực từ thời điểm ngày một/8/2022 thì dự toán hạn chế thu ngân sách quốc gia (bao gồm cả hạn chế thuế giá trị càng ngày càng tăng) khoảng 7.000 tỷ đồng.

Thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa lúc sử dụng gây tác động xấu tới môi trường xung quanh nên tiêu sử dụng thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh sẽ được kết chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa và loài người. Người tiêu sử dụng là kẻ sau cuối chịu thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh. Việc kịp thời điều chỉnh, hạn chế thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao được coi là giải pháp hữu hiệu để hạn chế tiêu sử dụng thuế trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu. , từ đó mang tác động tức thời tới việc hạn chế giá bán lẻ xăng dầu.

Việc tăng, hạn chế giá xăng dầu nhìn chung sẽ tương tác tới sinh sản và tiêu sử dụng nội địa. song song, sự biến đổi của giá mặt hàng này sẽ kéo theo sự biến động nhất định của giá mặt hàng khác, thể hiện qua sự biến đổi của chỉ số giá tiêu sử dụng.

Cụ thể, việc hạn chế thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ sẽ góp góp thêm phần hạn chế giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ, từ đó hạn chế tăng tiêu sử dụng sinh sản, góp góp thêm phần hạn chế giá thành sản phẩm và góp góp thêm phần ổn định lạm phát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *