KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

20 năm củng cố, phát triển ngành tài nguyên và môi trường thiên nhiên

Rate this post

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên đã cam đoan được vị trí, tầm quan trọng quan yếu trong dòng chảy đổi thế hệ, hội nhập và phát triển của non sông.

HÀNH TRÌNH thống nhất VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRUYỀN THỐNG

Hòa chung với ko gian hào hùng của non sông những tháng ngày 8 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, ngày 5/8, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng. (5 tháng 8 năm 2002 – 5 tháng 8 năm 2022).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Trần Hồng Hà cho biết thêm thông tin, trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên đã cam đoan được vị trí, tầm quan trọng quan yếu trong dòng chảy đổi thế hệ, liên kết và phát triển. nhập khẩu và phát triển của non sông.

Ngay từ lúc thế hệ xây dựng, trong một thời kì ngắn, bên trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống của những lĩnh vực tiền thân như đất đai, tài nguyên, khí tượng thủy văn, Bộ đã phát huy ý thức kết đoàn. , thống nhất và thời gian nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy; củng cố và phát triển nền tảng quản lý đa ngành từ trung ương tới địa phương.

Với phương châm hướng về cơ sở, người dân, doanh nghiệp, lắng tai khẩu ca của thực tiễn, Bộ đã tập trung hoàn thiện những chủ trương, chính sách, pháp luật quan yếu về tài nguyên và môi trường thiên nhiên, chủ trì, phối hợp tham vấn ban hành quyết nghị số 26-NQ. / TW về đất đai, Luật Đất đai 2003, Luật đảm bảo môi trường thiên nhiên 2005, Luật sửa đổi một trong những điều của Luật tài nguyên, tạo hành lang pháp lý cho công việc. quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường thiên nhiên; tăng cường phân cấp cho địa phương; hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và công dân trong những việc đảm bảo môi trường thiên nhiên thích yêu thích với thiết chế kinh tế tài chính thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách một bước thủ tục hành chính, cắt tránh thủ tục cho tất cả những người dân và doanh nghiệp.

ngoài những việc triển khai thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” “một cửa liên thông”, Bộ thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu trực tuyến để hướng dẫn, replay những vướng mắc trong quy trình thực hiện cơ chế, chính sách. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi thế hệ lề lối làm việc đã tạo chuyển biến tích cực bên trên từng lĩnh vực, được nhân dân và doanh nghiệp hoan nghênh, tiến công giá cao.

20 năm củng cố, phát triển ngành tài nguyên và môi trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết thêm thông tin, trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ đã cam đoan được vị trí, tầm quan trọng quan yếu trong dòng chảy đổi thế hệ, hội nhập và phát triển của non sông / Ảnh: Nhật Bắc

Trong thời kỳ non sông phải đương đầu với khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tài chính toàn thế giới, Bộ đã thực hiện chủ trương tăng cường kinh tế tài chính hóa để phát huy tài nguyên, từng bước nâng cao quality cuộc sống đời thường. giá trị đóng góp vào ngân sách, tạo thêm động lực đầu tư phát triển kinh tế tài chính – xã hội. Chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược được hoàn thiện, đưa tài nguyên và môi trường thiên nhiên trở thành ngành kinh tế tài chính quan yếu của non sông. Trong đó sở hữu quyết nghị số 02-NQ / TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược tài nguyên và công nghiệp khai khoáng tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030, Luật tài nguyên năm 2010 và những văn game thủ dạng bên dưới luật. việc ban hành đã góp góp phần phóng thích nguồn lực cho phát triển.

Trong thời đoạn này, lần trước tiên nước ta sở hữu Luật nhiều chủng loại sinh vật học, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với chuyển đổi khí hậu với những ý kiến thế hệ được quốc tế tiếp thu, phục vụ tính thời sự. , hội nhập, song song phục vụ những yêu cầu thực tế nội địa về phát triển vững bền, sử dụng khôn ngoan những hệ sinh thái; ứng phó kịp thời với tác động của chuyển đổi khí hậu. Qua đó, khắc ghi bước hội nhập thế hệ của việt nam giới nam giới với trái đất.

lúc trái đất bước vào thời đoạn càng ngày càng ứng phó với thử thách to nhất của trái đất trong thế kỷ 21 là chuyển đổi khí hậu, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính đại dương xanh, phục hồi những hệ sinh thái tự nhiên, thì nước ta cũng tăng cường thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ ” nâu ”(phụ thuộc nhiều vào tài nguyên tự nhiên, nhiên liệu hóa thạch, gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên, mất thăng bởi sinh thái) sang“ xanh ”(sử dụng tài nguyên tái tạo, phát thải thấp), phát triển vững bền kinh tế tài chính đại dương.

Bộ đã tham vấn cho Đảng, quốc gia ban hành quyết nghị số 24-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với chuyển đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và đảm bảo môi trường thiên nhiên. trường học. Đây là lần trước tiên Đảng ta ban hành một quyết sách đồng bộ, tổng thể và toàn diện, xác lập tầm quan trọng khác lạ quan yếu trong quản lý tổng hợp tài nguyên, đảm bảo môi trường thiên nhiên và ứng phó với chuyển đổi khí hậu. phát triển vững bền non sông.

cùng theo với đó là những quyết nghị số 19-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đất đai, quyết nghị số 36-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển vững bền kinh tế tài chính đại dương của việt nam giới nam giới tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045; quyết nghị số 10-NQ / TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về định hướng chiến lược địa chất, tài nguyên và công nghiệp khai khoáng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045; Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Đất đai 2013, Luật đảm bảo môi trường thiên nhiên năm 2014, Luật Tài nguyên và môi trường thiên nhiên đại dương và hải đảo 2015; Luật Khí tượng Thủy văn 2015, Luật Đo đạc và game thủ dạng đồ 2018… được ban hành đã tạo dựng hệ thống chính sách và hành lang pháp lý đồng bộ để quản lý, sử dụng cực tốt tài nguyên tự nhiên và khoảng ko sinh vật. giữ gìn và đảm bảo môi trường thiên nhiên để phát triển. khác lạ, Luật đảm bảo môi trường thiên nhiên 2020 với rất nhiều chính sách và giải pháp đột phá, khắc ghi thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ và tự tin trong công việc đảm bảo môi trường thiên nhiên, hướng tới mục tiêu cao nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và bảo tồn. đảm bảo sức khỏe của mọi người.

Thực hiện phương châm kỷ luật, kỷ cương, đổi thế hệ, sáng tạo, hội nhập, biến thử thách thành thời cơ, Bộ đã đổi thế hệ tư duy trong hoạch định chính sách, chuyển từ siết chặt quản lý bởi khí cụ hành chính sang vận dụng những khí cụ khác. những khí cụ kinh tế tài chính, tạo môi trường thiên nhiên thuận tiện, dẫn dắt, xúc tiến doanh nghiệp và người dân thực hiện; khác lạ, chú trọng phân tích, dự báo xu thế hội nhập quốc tế, tiến công giá tác động để từ đó sở hữu chính sách giải quyết đúng đắn, thành công những vấn đề đề ra của cấp quản lý nhưng mà còn tạo ra dư địa và động lực. thế hệ để phát triển…

ĐÓNG GÓP to CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển non sông của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong từng thời kỳ, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn phát triển của non sông, phân tích, dự báo xu thế của thời đại, của ngành. đã làm tốt công việc tham vấn với Đảng, quốc gia đổi thế hệ chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường thiên nhiên và ứng phó với chuyển đổi khí hậu. Sau đó, xây dựng cơ cấu tổ chức, hàng ngũ cán bộ công viên chức càng ngày càng cứng cáp và to mạnh.

20 năm củng cố, phát triển ngành tài nguyên và môi trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển non sông của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên / Ảnh: Nhật Bắc

Hệ thống chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược cơ game thủ dạng được hoàn thiện đồng bộ bên trên cả 9 lĩnh vực. Tài nguyên tự nhiên được quản lý, sử dụng cực tốt, đa mục tiêu, đóng góp quan yếu cho ngân sách quốc gia. Tiềm năng lợi thế về đại dương được phát huy, những địa phương sở hữu đại dương trở thành địa bàn phát triển linh động, lôi cuốn nhiều nguồn lực đầu tư. bình yên tài nguyên nước được chú trọng.

Chuyển đổi số được tăng cường bên trên nền tảng tài nguyên số, dữ liệu thông tin địa lý, dữ liệu đất đai, dữ liệu viễn thám … theo hướng phát triển kinh tế tài chính số. công việc đảm bảo môi trường thiên nhiên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, chuyển từ tư duy thụ động ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi môi trường thiên nhiên. hệ sinh thái quốc gia.

Ngành đã đóng góp tích cực vào nhiều sáng kiến ​​khu vực và toàn thế giới liên quan tới giải quyết ô nhiễm chất thải, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, ngăn ngừa, quản lý và sử dụng vững bền ô nhiễm môi trường thiên nhiên xuyên biên giới. Duy trì tài nguyên…

khác lạ, việc tham dự Thỏa thuận Paris lịch sử về chuyển đổi khí hậu và cam kết ko phát thải ròng rã vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về chuyển đổi khí hậu (COP26) mang lại tiện lợi kép cho cả nhị nước. việt nam giới nam giới trong những việc tiếp cận tri thức, technology và tài chính để tái cơ cấu nền kinh tế tài chính theo hướng kinh tế tài chính xanh, kinh tế tài chính số, kinh tế tài chính chu chuyển, chủ động ứng phó với chuyển đổi khí hậu. những chỉ số về môi trường thiên nhiên sở hữu rất nhiều biến đổi, góp góp phần đưa chỉ số phát triển vững bền của việt nam giới nam giới năm 2021 lên vị trí 51/165 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng 37 bậc đối với năm năm nhâm thìn.

quality dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai càng ngày càng được nâng cao, đủ độ cụ thể, tiệm cận với trình độ của những nước phát triển; khác lạ là dự báo nghiêm nhặt, kịp thời những hiện tượng thời tiết cực đoan, kể cả bão to, góp góp phần chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nước ta.

hàng ngũ cán bộ, công chức của Ngành được chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ thế hệ; số lượng và quality được nâng lên một bước. Bộ máy tổ chức đang trong quy trình tinh gọn, sút tránh khâu trung gian để hoạt động hiệu lực, cực tốt hơn.

Với những đóng góp to to của ngành, tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất. tặng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Trần Hồng Hà.

Phó chủ toạ nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trao những phần thưởng cao quý khác cho những tập thể, cá thể thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *