KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Báo chí xây dựng ko khỏi “hể hả” trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp

Rate this post

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, từ khóa “nhân văn” là điều nhưng mà báo chí cách mệnh đang hướng tới. Báo chí xây dựng ko khỏi “hể hả” trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *