KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Báo Lao Động, lời nói của trí tuệ, người chơi dạng lĩnh và tình nghĩa

Rate this post

tạo ra Brand Name của báo Lao Động trong 93 năm qua mang khá nhiều yếu tố, trong đó mang người chơi dạng lĩnh, trí tuệ, sự đồng cảm và tình nghĩa được truyền lại từ bao thế hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *