KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bình Phước: Ba hồ thủy điện xả lũ, ngăn lũ vùng hạ du

Rate this post

Theo số liệu quan trắc sáng 16/9 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực phái nam Bộ, những hồ thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng bên trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh xả lũ qua tràn. Hồ thủy điện Thác Mơ đã đạt mức tích nước 215,9 / 218 m; Hồ thủy điện Cần Đơn lên mức 108,8 / 110 m; Hồ thủy điện Srok Phu Miêng lên mức 71,9 / 72m. Trong lúc đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về những hồ to tuần tự là 278 m3 / s, 415 m3 / s và 480 m3 / s.

Để điều tiết theo quy trình vận hành liên hồ chứa và đảm bảo an toàn và tin cậy hồ đập, sáng 16/9, cả 3 hồ chứa của những tòa tháp thủy điện bên trên đã tiến hành xả lũ. Hồ thủy điện Thác Mơ xả lũ qua tràn với lưu lượng 45 m3 / s; Nhà máy thủy điện Cần Đơn xả tràn lưu lượng 159 m3 / s; Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng xả tràn với lưu lượng 170 m3 / s. Ngoài ra, đơn vị vận hành 3 tòa tháp thủy điện bên trên còn xả nước qua những tua-bin chạy động cơ với lưu lượng tuần tự là 234 m3 / s, 261 m3 / s và 310 m3 / s. Với lưu lượng xả của 3 hồ thủy điện này, người dân cần phòng ngừa lũ lụt vùng hạ du sông tí xíu nhỏ bên trên địa bàn.

chủ toạ UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu những đơn vị quản lý, vận hành những nhà máy thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng theo dõi nghiêm nhặt tình hình khí tượng thủy văn và thực hiện cơ chế quan trắc, dự báo. lên tiếng, tính toán, xây dựng kịch phiên bản vận hành, điều tiết hồ chứa và cung ứng thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn và tin cậy tòa tháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *