KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chủ toạ UBND TP Hà Nội yêu cầu ko để xảy ra “điểm nóng” khai thác cát sỏi trái phép

Rate this post

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống họp trực tuyến Thành phố Hà Nội xây thế hệ 6 công viên rộng hàng trăm ha
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Lực lượng tác dụng kiểm tra, xử lý chủ phương tiện khai thác cát trái phép bên trên sông Hồng

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn và sử dụng đối với từng loại tài nguyên

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời kì qua, công việc quản lý quốc gia về tài nguyên nói chung, cát, sỏi nói riêng bên trên địa bàn thành phố đã với những chuyển biến tích cực. những ngành, những cấp, chính quyền bước đầu đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, cực tốt công việc quản lý. những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cơ phiên bản chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, ko còn tình trạng ngang nhiên khai thác, công khai minh bạch gây bức xúc trong dư luận.

song, Ngoài ra, công việc quản lý, bảo đảm an toàn tài nguyên (cát, sỏi) ở một số trong những địa bàn còn chưa cực tốt, chưa ngặt nghèo, tình trạng khai thác tài nguyên trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; những phương tiện thủy với dấu hiệu hoán cải, khai thác cát sỏi trái phép, chở quá trọng tải, liên quan tới luồng lạch và đáng tin cậy liên lạc đường thủy nội địa vẫn còn đấy xảy ra. Tình trạng bến bãi, kinh doanh cát sỏi chưa đảm thủ cựu tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định, kinh doanh cát sỏi ko tồn tại nguồn gốc hợp pháp … một số trong những doanh nghiệp được cấp phép khai thác tài nguyên chưa nghiêm. tuân thủ những quy định của pháp luật.

Nguyên nhân của tình trạng bên trên chủ yếu là do công việc quản lý, bảo đảm an toàn tài nguyên tài nguyên ở một số trong những địa phương chưa được sử dụng rộng rãi đúng mức; Sự phối hợp giữa những cơ quan, những ngành trong công việc quản lý, kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên, kịp thời. công việc tuyên truyền, phổ quát những quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên tài nguyên chưa sâu rộng; công việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, triệt để …

chỉnh đốn, khắc phục những hạn chế, nâng cao cực tốt quản lý, đảm bảo hiệu lực thực thi pháp luật trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ. Tài nguyên (cát, sỏi) bên trên địa bàn Thành phố, chủ toạ UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ toạ UBND những quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuân thủ những quy định của pháp luật và lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan tới hoạt động khai thác và kinh doanh tài nguyên, ko giống nhau: Nghị định số 23/2020 / NĐ-CP ngày 24/02 / Năm 2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo đảm an toàn lòng, bờ, bãi sông; Chỉ thị số 38 / CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc tiếp tục tăng cường quản lý quốc gia về thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu tài nguyên; Chỉ thị số 13-CT / TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, lãnh đạo trong công việc quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên bên trên địa bàn Thành phố. …

Giao Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh chủ trì, phối thích hợp với những sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham vấn UBND Thành phố về quy hoạch sử dụng cát, sỏi thành phố Hà Nội thời đoạn hiện nay; Đảm bảo tuân thủ những tiêu chuẩn chỉnh về điều kiện hoạt động của bãi trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ và những quy định pháp luật với liên quan. Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh chủ trì đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn những Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Phương án bảo đảm an toàn tài nguyên chưa khai thác bên trên địa bàn Thành phố; Xây dựng phương án bảo đảm an toàn, khai thác và sử dụng đối với từng loại tài nguyên, nhất là cát, sỏi.

Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên của những tổ chức, cá thể được cấp phép khai thác tài nguyên (cát, sỏi) bên trên địa bàn thành phố; Xử lý nghiêm những tình huống vi phạm.

Siết chặt quản lý, khai thác cát, sỏi
Siết chặt công việc quản lý, khai thác cát, sỏi (Ảnh minh họa)

Sở nâng cao trách nhiệm, quality thẩm định, tham vấn UBND thành phố cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên (cát, sỏi) đảm bảo đúng quy định của pháp luật; song song, công bố, đề xuất thu hồi giấy phép khai thác, yêu cầu thực hiện những dự án cải tạo, phục hồi môi trường xung quanh, đóng cửa mỏ đối với những mỏ tài nguyên (cát, sỏi) hoạt động kém cực tốt, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. môi trường xung quanh, liên quan tới cuộc sống thường ngày của người dân. Kiên quyết ko tham vấn UBND thành phố gia hạn giấy phép và ko cấp phép thế hệ cho những tổ chức, cá thể vi phạm đã bị cấp với thẩm quyền xử lý.

Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, hồ theo nhiệm vụ của đơn vị; Phối thích hợp với những sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND những quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất bãi ven sông đảm bảo đúng mục tiêu, cực tốt.

UBND TP Hà Nội giao Sở liên lạc vận tải tham vấn thành phố phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát sỏi trong phạm vi cảng thủy nội địa thích thích hợp với quy định của Luật liên lạc đường thủy nội địa; Nghiên cứu điều chỉnh, ngã sung quy hoạch đường thủy nội địa thích thích hợp với Quyết định số 1829 / QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc phê duyệt kỳ quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Sở cấp giấy phép hoạt động đường thủy nội địa, giấy phép phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 23.

Sở liên lạc vận tải phối thích hợp với những sở, ngành liên quan và UBND những huyện, thị xã tăng cường kiểm soát những phương tiện thủy, nhất là những phương tiện khai thác, vận chuyển cát bên trên sông. (số lượng chủng loại, trang bị, việc gắn đại dương hiệu của những phương tiện khai thác cát …); Kiểm tra, xử lý những phương tiện với dấu hiệu hoán cải, khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép ko đủ điều kiện theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối thích hợp với những sở, ngành liên quan, UBND những quận, huyện, thị xã dự báo nhu yếu sử dụng vật liệu xây dựng, rà soát quy hoạch tài nguyên làm vật liệu xây dựng. (ko giống nhau là cát, sỏi) những lĩnh vực đã được phê duyệt và với tiềm năng. Qua đó, tham vấn cho thành phố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; Phối thích hợp với những cơ quan liên quan cấp phép bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (kể cả cát, sỏi).

Sở Xây dựng phối hợp ngặt nghèo với những sở, ngành liên quan nâng cao quality thẩm định hồ sơ xây ngừng khai thác tài nguyên (cát, sỏi) bên trên địa bàn. Khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế cát, sỏi tự nhiên để xây dựng, san lấp mặt bởi; Đề xuất chính sách tương trợ những cơ sở xay xát, tái chế phế truất liệu, chất thải phát sinh trong hoạt động xây dựng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, đóng góp phần hạn chế tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối thích hợp với những sở, ngành liên quan và UBND những huyện, thị xã tăng cường triển khai những giải pháp phòng, chống sạt lở đất, lòng, bờ sông và hành lang bảo đảm an toàn tài nguyên. nước cho những con sông trong thành phố.

Sở NN & PTNT tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những tổ chức, cá thể trong những công việc thực hiện những dự án nạo vét, tăng cấp hồ chứa, tòa tháp thủy lợi với khai thác tài nguyên (cát, sỏi); Vi phạm tại những khu vực bờ, bãi sông với tầm quan trọng phòng, chống sạt lở; Vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai; ko để những tổ chức, cá thể lợi dụng việc thực hiện dự án để khai thác tài nguyên (cát, sỏi) trái phép.

Xử lý nghiêm những hành động vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi ko tồn tại nguồn gốc

UBND TP giao Công an TP Hà Nội lãnh đạo những lực lượng nghiệp vụ liên quan và Công an những quận, huyện, thị xã phối hợp ngặt nghèo với chính quyền những cấp và những cơ quan tác dụng liên quan nắm chắc tình hình. tăng cường kiểm tra, kịp thời bắt gặp, đấu tranh, xử lý nghiêm những tổ chức, cá thể khai thác, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên trái phép, gây ô nhiễm môi trường xung quanh; những đối tượng người sử dụng lợi dụng giấy phép nạo vét, khơi thông luồng, bến thủy nội địa để khai thác tài nguyên trái phép.

Công an TP Hà Nội tập trung bắt gặp, xử lý tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, với tổ chức, manh động, với dấu hiệu bảo kê, tiếp tay; những vụ việc vi phạm to, nghiêm trọng, tiềm tàng mất bình yên, trật tự; ko giống nhau là khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và những tỉnh phụ cận.

Công an thành phố phối thích hợp với những ngành tác dụng kiểm tra, xử lý những bến bãi kinh doanh cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông ko đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định; Xử lý nghiêm những hành động vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi ko tồn tại nguồn gốc hợp pháp.

những đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát những phương tiện thủy với dấu hiệu khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép; Quá tải liên quan tới luồng lạch, đáng tin cậy liên lạc đường thủy nội địa, nhất là những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. bên trên địa bàn thành phố ko tồn tại “điểm nóng” về khai thác tài nguyên (cát, sỏi) trái phép.

Công an thành phố làm rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, tập thể, cá thể để xảy ra vi phạm trong hoạt động tài nguyên trái phép bên trên địa bàn quản lý nhưng ko xử lý; Xử lý nghiêm những chủ phương tiện vi phạm.

UBND TP.Hà Nội đề xuất UBND những quận, huyện, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, lãnh đạo nhằm mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mỗi từng lớp nhân dân thực hiện với cực tốt công việc quản lý, kiểm tra. xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên (cát, sỏi) bên trên địa bàn quản lý.

Đơn vị ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên trái phép ngay sau lúc bắt gặp hoặc nhận được thông tin về hành động vi phạm; Thực hiện quy trách nhiệm đối với chủ toạ UBND xã thiếu trách nhiệm, thả lỏng quản lý, ko bắt gặp, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên (cát, sỏi) trái quy định của pháp luật. luật.

những huyện, thị xã lãnh đạo chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi với hoạt động khai thác, kinh doanh, tích trữ tài nguyên (cát, sỏi) xây dựng ngay Quy chế phối hợp giữa những lực lượng nhằm mục tiêu thu lợi tối đa. công việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên (cát, sỏi) trái phép.

Đối với những khu vực thường xuyên với phương tiện khai thác trái phép (cát, sỏi) vào tối hôm, ngày lễ, giáp ranh địa giới hành chính thì chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa cấp xã với cấp xã. và với phương án sắp xếp lực lượng, lập chốt giám sát 24 / 24h để kịp thời bắt gặp những hành động vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *