KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Chứng khoán Thành Công (TCI) dự kiến ​​chia cổ tức năm 2023

Rate this post

Nửa đầu xuân năm mới 2022, Chứng khoán Thành Công chỉ hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. thế hệ đây nhất, doanh nghiệp vừa thông qua kế hoạch kinh doanh thời đoạn 2023 – 2024 với những chỉ tiêu năm sau đều tăng đối với năm trước.

doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mã TCI – UpCOM) vừa công bố quyết nghị Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh thời đoạn 2023 – 2024.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp tiếp tục đặt chỉ tiêu kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 200 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ​​cho nhị năm này tuần tự là 8% và 10%.

Trong 4 năm sắp đây, doanh thu và lợi nhuận của TCI liên tục tăng mạnh. Mức tăng này gắn liền với véc tơ vận tốc tức thời tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chứng khoán này.

Tuy nhưng, bước sang năm 2022, môi trường thiên nhiên thị trường xấu làm cho số liệu thống kê kinh doanh ban sơ của TCI hạn chế mạnh.

Quý trước, TCI vừa báo doanh thu hoạt động đạt 48,2 tỷ đồng – hạn chế mạnh 35% đối với cùng kỳ năm 2021 và quý trước. Doanh thu tự doanh, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư đều hạn chế mạnh đối với cùng kỳ năm trước cũng như quý I. Doanh thu chính của TCI trong quý này tới từ hoạt động cho vay ký quỹ và tiền bán trước. (đạt 17,3 tỷ đồng).

trái lại, khoản lỗ tự doanh ghi nhận mức tăng đột biến hơn 8,8 lần lên 5,6 tỷ đồng.

Sau thuế và phí, doanh nghiệp báo lãi 19,2 tỷ đồng trong quý II / 2022 – chỉ bởi 45,4% cùng kỳ và hạn chế 44% đối với mức lãi 34,5 tỷ đồng của quý I.

Lũy kế nửa đầu xuân năm mới, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 122 tỷ đồng – hạn chế 30% đối với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 63,4 tỷ đồng; sau thuế đạt 53,7 tỷ đồng – hạn chế một nửa đối với thực hiện năm 2021.

Được biết, năm nay, TCI đặt mục tiêu doanh thu 435 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 222 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thế hệ hoàn thành 28% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/6/2022, vốn chủ sở hữu của TCI là một.191 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 229 tỷ đồng; cho vay ký quỹ hạn chế mạnh từ 890 tỷ đồng xuống còn 503 tỷ đồng.

Lỗ 32% với cổ phiếu STB: Giá trị gốc của danh mục đầu tư tự doanh sẵn sàng bán tăng hơn 3 lần đối với đầu xuân năm mới lên 243,4 tỷ đồng, trong đó mang khoản đầu tư thế hệ 130 tỷ đồng vào cổ phiếu STB (Sacombank). Tuy nhưng, cuối kỳ, tài khoản này lại ghi nhận khoản lỗ 42 tỷ đồng (-32%).

Câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ: Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký, nhiều mẫu tên tạo bất thần to!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *