KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu trong 4 tình huống nào?

Rate this post

thời kì qua, người dân một số trong những địa phương phản ánh việc bị thu hồi sổ hộ khẩu gây khó khăn cho bọn họ lúc thực hiện một số trong những thủ tục hành chính, giao tiếp dân sự.

Người dân thắc mắc việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy đã mang chủ trương chưa và nếu mang thì lúc nào thế hệ chính thức thực hiện? Việc thu hồi sổ hộ khẩu mang vận dụng chung cho tất cả những hộ gia đình hay ko hay từng tình huống cụ thể? lúc bị thu hồi sổ hộ khẩu thì căn cứ nào để xác nhận thông tin trú ngụ lúc thực hiện những giao tiếp hành chính?

replay những câu hỏi bên trên, Bộ Công an cho biết thêm thông tin:

Theo quy định tại Điều 38 Luật trú ngụ: “lúc công dân làm thủ tục đăng ký, khai báo trú ngụ dẫn tới biến đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký trú ngụ hoàn toàn mang thể. mang trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, chỉnh lý, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu trú ngụ theo quy định của Luật này và ko cấp, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. trú ngụ tại.”

Việc thu hồi sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện từ thời điểm ngày một/7/2021 lúc Luật trú ngụ mang hiệu lực.

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu 4 tình huống

– Đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về trú ngụ.

– Tách biệt.

– Xóa đăng ký thường trú nhân.

Như vậy, việc hộ gia đình, nhân khẩu thực hiện một trong 4 thủ tục hành chính bên trên làm biến đổi thông tin trong sổ hộ khẩu dẫn tới thông tin trong sổ hộ khẩu khác với trong cơ sở dữ liệu. dữ liệu trú ngụ. Do đó, những tình huống này phải thu hồi sổ hộ khẩu.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021 của Bộ Công an, sau lúc bị thu hồi số hộ khẩu, công dân muốn xác nhận thông tin trú ngụ hoàn toàn mang thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký trú ngụ nội địa nhưng ko phụ thuộc vào địa phương. nơi trú ngụ của người đó.

Ngoài ra, người dân hoàn toàn mang thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ. Nội dung xác nhận thông tin trú ngụ bao gồm thời kì, vị trí và hình thức đăng ký trú ngụ.

Chính phủ yêu cầu huỷ bỏ ngay yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

quyết nghị số 121 / NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thời đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn tới năm 2030 (dự án 06).

Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát những văn phiên bản thuộc phạm vi quản lý quốc gia của bộ, ngành mình, xác định những vướng mắc cần sửa đổi, đề xuất phương án, giải pháp. quy trình sửa đổi phục vụ lộ trình đề ra của Đề án 06 Luật trú ngụ và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật trú ngụ, gửi kết quả về Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Căn cứ kết quả rà soát của những Bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối yêu thích với Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn phiên bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. và quyết định trước ngày 30 tháng 9. 2022.

Nếu quan yếu, đề xuất sửa đổi văn phiên bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết những vướng mắc liên quan tới việc bỏ sổ hộ khẩu từ thời điểm ngày một-một-2023. Mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ này vào tháng 12 năm 2022.

Tại quyết nghị này, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh bỏ quy định phải phải xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực tế cuộc sống thường ngày. thực hiện những giao tiếp và thủ tục hành chính cho công dân.

quyết nghị nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo những điều kiện về an toàn và tin cậy, an toàn và tin cậy thông tin để kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành vào tháng 10/2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao những bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội việt nam giới nam giới, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối yêu thích với Bộ Công an tích hợp, kết nối ứng dụng nghiệp vụ với ứng dụng dịch vụ công liên thông. để thực hiện thí điểm; hoàn thành vào trong ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *