KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đấu giá QSD 26 lô đất ở tại khu dân cư liền kề Khu thị trấn thế hệ CIC8 (thời đoạn 3) phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Rate this post

một. Loại nội dung:

Bán đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

17 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế


4. vị trí đấu giá:

Hội trường UBND Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế


5. Tên đơn vị mang tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy


6. Địa chỉ của chủ sở hữu tài sản:

1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá QSD 26 lô đất ở tại khu dân cư liền kề Khu thị trấn thế hệ CIC8 (thời đoạn 3) phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


8. thời kì bán hồ sơ

từ: 14/09/2022 08:00 tới ngày: 07/10/2022 17:00


9. thời kì xem tài sản

từ: 04-10-2022 08:00 tới ngày: 05-10-2022 17:00


10. thời kì đấu giá:

10-10-2022 08:00


11. Số máy tính bảng contact:

0234.3501567


12. Địa chỉ Email:

[email protected]


13. Mã chuyển khoản:

TTHUE11080622


14. Danh sách những tập tin đính kèm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *