KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

đơn vị Thủy điện game thủ dạng Vẽ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số 9 tháng đầu xuân năm mới 2022

Rate this post

Trong những năm sắp đây, chuyển đổi số đã tác động thâm thúy tới mỗi mặt của đời sống xã hội. đơn vị Thủy điện game thủ dạng Vẽ cũng đã chuyển mình mạnh mẽ và uy lực trước làn sóng của cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng chuyển đổi số trong mỗi lĩnh vực.

ngoài những việc hoàn thành giỏi nhiệm vụ EVNGENCO1 giao, đơn vị còn tích cực nghiên cứu, triển khai những hoạt động chuyển đổi số khác, mang lại cực tốt tích cực cho hoạt động sinh sản kinh doanh.

dsc_2032-20220912113035549 (1) .jpg
Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy, ứng dụng chuyển đổi số trong công việc

ứng dụng PMIS là một trong những ứng dụng quản lý kỹ thuật cũng như vận hành và sửa chữa cực cực tốt. ứng dụng tạo thành sự thuận tiện cho những người sử dụng, linh động và tăng cực tốt năng suất lao động. đơn vị đã hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu: cập nhật những thông số vận hành; cập nhật danh sách cụ thể và số lượng vật tư; hoàn thành phân tích RCM; phê duyệt kế hoạch sửa chữa to năm 2023; ban hành quy trình SCBD…

pmis-20220912142137786.jpg
Hệ thống ứng dụng PMIS-QLKT, vong linh của chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính – Vận hành – Sửa chữa

Hệ thống văn phòng số DOffice ứng dụng từ thời điểm tháng 10/2021, đây là hệ thống văn phòng điện tử tổng thể và toàn diện, bao gồm những Phân hệ Văn game thủ dạng, Phân hệ Văn game thủ dạng tới, Nhiệm vụ, Phân hệ Văn game thủ dạng đi / Phân hệ Hệ thống Văn game thủ dạng nội bộ, Hồ sơ, tiến công giá, chấm điểm, tích hợp hệ thống gửi và nhận văn game thủ dạng giữa EVN và những đơn vị, …

Ngoài ra, Hệ thống còn xẻ sung một trong những tính năng nghiệp vụ thế hệ nhằm mục tiêu phục vụ hoàn toản những quy định thế hệ về công việc văn phòng và sẵn sàng mở rộng theo công việc cải cách hành chính của ngành Điện nói chung. khác lạ hệ thống Văn phòng số còn được tích ưng ý với hệ thống Quản lý nhân sự HRMS, EVNCA, EVNPORTAL, xây dựng tiêu chuẩn chỉnh, sẵn sàng tích hợp những dịch vụ tiện ích văn phòng khác: Tất cả những văn game thủ dạng ban hành đều được số hóa (trừ văn game thủ dạng mật); 100% văn game thủ dạng nội bộ và những văn game thủ dạng khác được EVNCA ký điện tử và tạo ra bên trên môi trường xung quanh mạng.

doffice-20220912142135906.jpg
Doffice, là một văn phòng kỹ thuật số, mỗi công việc và giao du nội bộ của văn phòng đều được thực hiện bên trên Doffice

Đối với lĩnh vực đấu thầu, 100% những gói thầu thực hiện theo như hình thức chào hàng khó khăn và đấu thầu thoáng rộng được thực hiện đấu giá qua mạng; 100% dữ liệu hoạt động của nhà thầu được tiến công giá, cho điểm và san sớt trong toàn EVN.

muasasmcong-20220912142137565.jpg
công việc đấu thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: sáng tỏ, thời gian nhanh chóng

Tổ chức những cuộc thi sát hạch (phần lý thuyết), sát hạch an toàn và tin cậy, sát hạch nghề và những nội dung thi lý thuyết nên khác theo quy định của EVN bên trên hệ thống ứng dụng E-learning của EVN: linh động hơn trong công việc tạo đề thi và tổ chức thi. rất mang thể được ứng dụng song song trong những văn phòng công cùng và nhà máy.

elearning-20220912142137278.jpg
những bài thi (lý thuyết), bài giảng, bài thi an toàn và tin cậy điện được thực hiện bên trên Elearning

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực nghiên cứu, xây dựng những ứng dụng phục vụ cực tốt cho hoạt động sinh sản kinh doanh như ứng dụng: Banvehmi theo dõi, giám sát thông số nhà máy trực tuyến; thông tin sự cố ứng dụng; ứng dụng tạo mã Qrcode phục vụ hội nghị… đơn vị cũng đã ứng dụng thử nghiệm ứng dụng quản lý vào công việc, thích ưng ý với mô hình hoạt động của đơn vị.

qlcv-20220912142137861.jpg
Nghiên cứu, xây dựng những ứng dụng cụ thể, phục vụ công việc nội bộ của đơn vị là một trong những nhiệm vụ quan yếu trong chuyển đổi số.

Việc triển khai và ứng dụng chuyển đổi số đã mang lại nhiều cực tốt tích cực cho hoạt động sinh sản, giúp hạn chế chi tiêu sinh sản kinh doanh, là nơi cung ứng những dụng cụ, phương tiện tương trợ người lao động trong công việc. tìm kiếm và san sớt thông tin nhằm mục tiêu tiết kiệm thời kì và sức lao động; tăng tính kết nối và giản dị phối hợp công việc mỗi lúc, mỗi nơi, tạo môi trường xung quanh làm việc thuận tiện trong khoảng ko số.

Để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu xuân năm mới; Trong lúc, nâng cao hơn nữa ý thức học tập, nghiên cứu của người lao động, góp góp phần xúc tiến chuyển đổi số trong mỗi lĩnh vực, công việc.

Thủy điện game thủ dạng Vẽ coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan yếu, là nền tảng luôn luôn phải mang để ứng dụng những thành tựu về mạng Khoa học và technology 4.0, thích ưng ý với chủ trương, chính sách của Đảng và quốc gia. của ngành Điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *