Thời Trang

Đức hoàn toàn mang thể chi 10 tỷ euro để cứu chi nhánh cũ của đơn vị khí đốt Nga Gazprom

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.