KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Giải ngân vốn đầu tư công: Vẫn “tiền ko tiêu được”

Rate this post

(TBTCO) – Việc phân ngã thời gian nhanh kế hoạch vốn đầu tư sẽ hỗ trợ đẩy thời gian nhanh tiến độ giải ngân và giúp nền kinh tế tài chính phục hồi thời gian nhanh chóng sau 2 năm chịu tương tác của đại dịch Covid-19. Tuy thế, tới sắp hết quý II / 2022, vẫn còn đó một số trong những bộ, ngành, địa phương chưa sắp xếp hết vốn theo kế hoạch năm 2022 được giao.

12 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương chưa sắp xếp hết kế hoạch vốn

Tổng hợp thông tin kết quả 6 đoàn công việc kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy thời gian nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 cho biết, nhìn chung những bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã chủ động, tích cực giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia. năm 2022 kịp thời, phục vụ yêu cầu dự án rất với thể giải ngân ngay từ trên đầu năm mới. Hình như, những bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã cơ game thủ dạng sắp xếp vốn theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh quy định tại Luật Đầu tư công, quyết nghị của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. trong phạm vi kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao.

Giải ngân vốn đầu tư công: Còn
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Hồng Vân

Trong số những đơn vị được 6 đoàn công việc kiểm tra, tính tới hết tháng 5, còn 12 bộ, ngành Trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân vô thượng, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ liên lạc vận tải, Bộ. của Bộ Khoa học và technology, Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Thanh tra Chính phủ, Trung ương Hội liên hợp đàn bà việt nam giới nam giới, Liên minh Hợp tác xã việt nam giới nam giới) và 5 địa phương (Cao bởi, Đồng Nai, Cần Thơ, Đắk Nông) Vĩnh Long) chưa phân ngã hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giao. Đáng xem xét, trong số vốn ngân sách Trung ương còn lại chưa sắp xếp tới nay, Bộ liên lạc vận tải chiếm tỷ trọng to nhất (hơn 4.401,3 tỷ đồng). Nguồn vốn này dự kiến ​​được sắp xếp cho dự án quan yếu quốc gia là dự án đường cao tốc Đông Bắc nam giới thời đoạn 2021-2025.

Nguyên nhân chậm rãi được những bộ, cơ quan trung ương và địa phương đưa ra là do nguồn vốn này dự kiến ​​sắp xếp cho những dự án khởi công thế hệ chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc chưa xuất hiện trong kế hoạch. đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, một số trong những địa phương thế hệ giao kế hoạch đợt một, một số trong những dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, nguồn bội chi sẽ sắp xếp sau.

thông tin tổng hợp từ 6 tổ công việc cũng cho biết, hiện với 6 bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Bộ Khoa học và technology). , Khánh Hòa, Đồng Nai) với văn game thủ dạng đề xuất hoàn trả kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 với tổng vốn hơn một.385,một tỷ đồng do vướng mắc trong công việc thẩm định, phê duyệt và quyết định đầu tư. dự án làm cơ sở giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia năm 2022.

Như vậy, tổng hợp kết quả thông tin của cả nước (bao gồm cả thông tin tổng hợp của 6 Tổ công việc của Chính phủ), tới hết tháng 5/2022, còn 12 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương còn lại vốn ngân sách trung ương chưa phân ngã.

Khuyến nghị phê bình và tổ chức xem xét

Việc phân ngã vốn chậm rãi, sắp xếp ko hoàn toản đã làm hạn chế cực tốt đầu tư công do nguồn vốn ko thể đi vào xã hội, tới những dự án, nhà cửa mang lại nhiều nguồn lực. mang lại tiện lợi to hơn cho xã hội và cho giang sơn.

Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục yêu cầu những bộ, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương sắp xếp hết số vốn đã giao, song song kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ phê bình những bộ, ngành Trung ương. tới ngày 30/5/2022, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia tới năm 2022 chưa được Thủ tướng Chính phủ giao hết (kể cả những bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất hoàn trả số vốn chưa phân ngã). phân ngã do lập kế hoạch chưa sát với nhu yếu, kĩ năng phân ngã và giải ngân). song song, phê bình 5 cơ quan Trung ương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội việt nam giới nam giới, Liên minh Hợp tác xã việt nam giới nam giới, Trung ương Hội liên hợp đàn bà việt nam giới nam giới, Tập đoàn Điện lực việt nam giới nam giới, Hội Nhà văn) chưa giải quyết dứt điểm. giải ngân (tỷ trọng giải ngân 0%). những đơn vị này tổ chức rà soát, thông tin kết quả về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp thông tin Thủ tướng Chính phủ.

Số vốn chưa phân ngã chiếm hơn 10%

Theo thông tin của Bộ Tài chính, tổng số vốn chưa giao tới nay là hơn 58.420 tỷ đồng, đạt 10,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn nội địa hơn 57.316 tỷ đồng; vốn quốc tế hơn một.103 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn chưa phân ngã tại những bộ, cơ quan Trung ương là hơn 7.071 tỷ đồng, đạt 6,40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn những địa phương chưa phân ngã còn hơn 51.348,3 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cũng đề xuất những bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ vốn kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao khẩn trương hoàn thiện những thủ tục đầu tư và sắp xếp vốn cụ thể cho những dự án. ; rà soát, điều chỉnh hoặc thông tin cấp với thẩm quyền điều chỉnh những tồn tại trong công việc sắp xếp vốn để đảm bảo việc giao kế hoạch vốn thực hiện đúng quy định.

song song, Bộ Tài chính đề xuất những bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất phương án cắt hạn chế những khoản chi ngân sách trung ương đã sắp xếp trong dự toán đầu tư nhưng tới ngày 30/6/2022 chưa phân ngã (trừ tình huống ko giống nhau quyết định. của Thủ tướng Chính phủ) để ngã sung nguồn lực thực hiện chương trình khôi phục và phát triển kinh tế tài chính. bên trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trình cấp với thẩm quyền cắt hạn chế, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 để ngã sung cho những Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với nhu yếu vốn.

Phê bình, công khai minh bạch những đơn vị chậm rãi phân ngã, giải ngân vốn kế hoạch năm 2022

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tới hết tháng 5, Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia năm 2022 chưa phân ngã hết, Thủ tướng Chính phủ giao, 5 cơ quan Trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai minh bạch danh sách những bộ, cơ quan trung ương và địa phương bị phản biện bên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Trang thông tin điện tử của Bộ theo quy định. xác định.

Phê bình nghiêm khắc những bộ, cơ quan trung ương và địa phương là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy thời gian nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quốc gia, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch. thủ đô năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu những bộ, cơ quan trung ương, địa phương điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư giữa những dự án chậm rãi giải ngân sang những dự án với tiến độ giải ngân tốt. song song, triển khai thời gian nhanh chóng, với cực tốt những Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân ngã kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thời đoạn 2021-2025 cho những địa phương và dự toán ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ko hạn chế kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021-2025, vốn ngân sách trung ương của những bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với vốn kế hoạch. Kế hoạch năm 2021 giải ngân ko hết, ko được gia hạn thực hiện và giải ngân, hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách quốc gia.

Theo lãnh đạo của Chính phủ, những bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động sắp xếp lại trong kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 và những năm tiếp theo sau tương ứng với số vốn tới hết năm 2021 chưa giải ngân được hủy bỏ. dự toán những dự án đảm bảo sắp xếp đủ theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021 – 2025 được giao để hoàn thành đúng tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *