KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hà Tĩnh lãnh đạo tăng cường công việc phòng cháy, chữa cháy rừng

Rate this post

Ngay sau Chỉ thị số 07 / CT-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về sự việc tăng cường những giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), Sở NN & PTNT đã yêu cầu những đơn vị liên quan tăng cường chủ động, triển khai thực hiện. thực hiện nghiêm túc những phương án trong thời tiết nắng cháy.

Ngày 27/6, Sở NN & PTNT ban hành Công văn số 1266 / SNN-KL “về sự việc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về sự việc tăng cường những giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) bên trên địa bàn tỉnh. “.

Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Tĩnh với 120.000 ha rừng (thông, keo, khuynh diệp tái sinh) dễ cháy.

Văn game thủ dạng nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 07 / CT-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về sự việc tăng cường những giải pháp cấp bách về phòng cháy và chữa cháy bên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhằm mục tiêu triển khai thực hiện với cực tốt nội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

Đối với chủ rừng

– Phối ưng ý với chính quyền địa phương và những cơ quan tác dụng bên trên địa bàn tăng cường công việc tuyên truyền, phổ thông, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là những khu vực giáp ranh hoặc giáp ranh với những di tích lịch sử – văn hóa, nghĩa trang, nghĩa trang …. Chính nghiêm cấm đốt, xử lý thực tị nạnh trong thời kỳ nắng cháy cao điểm (dự báo cháy rừng cấp IV tới cấp V).

– Chủ động kiểm tra, rà soát lại Phương án phòng cháy và chữa cháy năm 2022, kịp thời bắt gặp, sửa chữa những thiếu sót (nếu với), đảm bảo phương án sát với tình hình thực tế và với tính khả thi cao; sắp xếp lực lượng canh gác 24 / 24h để sớm bắt gặp cháy rừng, lập chốt kiểm soát, kiểm soát người ra vào những khu vực rừng trung tâm dễ cháy trong thời kỳ nắng cháy cao điểm; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng tham dự chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

– Tất cả những điểm cháy, cháy rừng bên trên lâm phần được giao quản lý phải thông tin Ban lãnh đạo xã, huyện để theo dõi, lãnh đạo và huy động lực lượng ứng phó kịp thời lúc với cháy rừng. bộ. song song, phối hợp nghiêm nhặt với những ngành tác dụng, chính quyền địa phương thăm dò, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với Cục Kiểm lâm

– tham vấn UBND tỉnh, Ban lãnh đạo tỉnh tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc những địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm túc những quy định về PCCCR theo phương án sẵn sàng “4 tại chỗ”. Phối ưng ý với những sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc phòng cháy, chữa cháy.

– Chủ động sẵn sàng sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, dụng cụ ứng phó cháy rừng kịp thời lúc xảy ra cháy to bên trên địa bàn tỉnh. sắp xếp lực lượng túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin về tình hình cháy rừng của những địa phương, đơn vị, kịp thời thông tin, tham vấn cho Ban lãnh đạo tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tham dự chữa cháy. rừng theo Kế hoạch số 170 / PA-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh.

– Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để tham dự báo và cung ứng thông tin dự báo cháy rừng liên tục hằng ngày cho những địa phương và bên trên những phương tiện thông tin đại chúng lúc ban hành game thủ dạng tin dự báo. báo động cháy rừng lên Cấp IV và Cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy sớm bên trên trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm (http://www.kiemlam.org.vn) để lãnh đạo kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời.

– lãnh đạo những Hạt Kiểm lâm tham vấn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc phòng cháy, chữa cháy rừng của những địa phương và chủ rừng; trong và sau lúc xảy ra cháy rừng, phối ưng ý với Công an huyện và chính quyền địa phương thăm dò, xác minh, làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những Chỉ thị của những Sở, ngành, chính quyền địa phương và những chủ rừng; cập nhật, tổng hợp tình hình cháy rừng bên trên địa bàn toàn tỉnh thông tin định kỳ và đột xuất với trưởng phòng ban lãnh đạo, chủ toạ UBND tỉnh xem xét, lãnh đạo, giải quyết kịp thời.

Với nội dung bên trên, yêu cầu Thủ trưởng những đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; lúc xảy ra cháy rừng, báo ngay cho Văn phòng Ban lãnh đạo (Chi cục Kiểm lâm) tỉnh theo số máy tính bảng: 0913 310 611; 02393 855 571 phối hợp lãnh đạo, huy động lực lượng ứng cứu kịp thời lúc quan yếu.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *