KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hoãn nhận 0 đồng 500kV. hàng

Rate this post

Bộ công thương nghiệp kiến ​​nghị lùi thời kì bàn giao dự án đường dây 500kV trước tiên do tư nhân đầu tư và sẵn sàng bàn giao với giá 0 đồng cho quốc gia.

Bộ công thương nghiệp vừa công bố Thủ tướng Chính phủ về sự việc được giao hướng dẫn Tập đoàn Điện lực việt nam giới nam giới (EVN) tiếp nhận, quản lý tài sản lưới điện truyền tải 500 kV Thuận nam giới – Vĩnh Tân do tư nhân thống trị đầu tư. tổ chức Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung nam giới đề xuất bàn giao ko thu phí (bàn giao 0 đồng), theo lãnh đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hồi đầu năm mới.

Theo Bộ công thương nghiệp, để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã tổ chức những buổi họp với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn quốc gia tại doanh nghiệp, EVN và chủ đầu tư Trung nam giới.

Đường dây và trạm biến áp 500kV do Trung nam giới thống trị đầu tư.

“bên trên cơ sở ý kiến ​​của những bộ, đơn vị, Bộ công thương nghiệp nhận thấy quy định pháp luật hiện hành chưa xác định rõ thẩm quyền và cơ sở pháp lý để hướng dẫn EVN làm việc với tổ chức Trung nam giới để bàn giao lưới điện. Điện lực 500 kV Thuận nam giới – Vĩnh Tân ”, Bộ công thương nghiệp nêu.

Do đó, Bộ công thương nghiệp kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc bàn giao lưới điện 500 kV Thuận nam giới – Vĩnh Tân được thực hiện theo quy định tại Nghị định về sự việc chuyển giao tòa tháp điện là tài sản công. cho EVN sau lúc nghị định được thông qua. sở hữu hiệu lực và sở hữu hiệu lực.

“lúc đó, thẩm quyền và trách nhiệm của những bên liên quan trong những công việc bàn giao, tiếp nhận, hồ sơ, hình thức xác định giá trị tòa tháp và những điều kiện khác đã được quy định hoàn toản và rõ nét”, Bộ công thương nghiệp cho biết thêm. Tình yêu giãi bày.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng: Hiện nay, chưa xuất hiện quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bàn giao tài sản đầu tư bởi vốn quốc gia cho EVN theo như hình thức ko hoàn vốn. Do đó, tình huống những bên liên quan đồng ý bàn giao lưới điện 500 kV Thuận nam giới do tư nhân đầu tư cho EVN tiếp nhận, quản lý, vận hành thì việc thực hiện bàn giao tòa tháp sẽ thực hiện theo Nghị định số Quy định về chuyển giao tòa tháp điện. là tài sản công do EVN quản lý do Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.

Theo ý kiến ​​của Bộ Tài chính, tình huống tư nhân bàn giao lưới điện 500 kV Thuận nam giới – Vĩnh Tân cho EVN được thực hiện trước lúc sở hữu Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao tòa tháp điện là tài sản công, nếu việc chuyển giao cho EVN được ban hành và sở hữu hiệu lực, việc bàn giao thực hiện theo những quy định hiện hành của pháp luật về dân sự và doanh nghiệp;

“tình huống việc bàn giao được thực hiện sau lúc Nghị định của Chính phủ quy định việc bàn giao tòa tháp điện là tài sản công cho EVN được ban hành và sở hữu hiệu lực thi hành thì việc bàn giao được thực hiện theo quy định tại Quyết định này”, Bộ của Tài chính đã nêu.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết thêm thêm, Bộ đã tổ chức thẩm định dự thảo nghị định bên trên và nhận thấy, để việc chuyển giao đảm bảo hoàn toản cơ sở pháp lý thì phải chờ tới lúc Chính phủ ban hành nghị định thế hệ.

Đường dây 500 kV Thuận nam giới – Vĩnh Tân là một trong những hợp phần của cụm dự án sở hữu tổng mức đầu tư bên trên 12.000 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm 2020, gồm: Nhà máy điện mặt trời 450MW phối thích hợp với Trạm biến áp 500kV Thuận nam giới; Đường dây 500 kV, 220 kV.
Trong đó, quy mô đường dây tương đối dài ra hơn 17 km, kéo dãn dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận nam giới, tỉnh Ninh Thuận tới xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, đường dây 500 kV dài 15,5 km đấu nối vào trạm 500 kV tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
4 nước member ASEAN triển khai dự án kinh doanh điện xuyên biên giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *