KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện quyết nghị số 791

Rate this post

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và lãnh đạo; Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì; Trung tướng Nguyễn Văn Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, cùng những đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, bí thư, thủ trưởng những cơ quan, khoa, đơn vị trực thuộc Học viện đã tới dự.

thời kì qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã sử dụng rộng rãi lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện công việc khoa học quân sự tương xứng với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở một trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ chính trị. và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia. song song, triển khai kế hoạch thực hiện khâu đột phá về khoa học quân sự của Học viện trong từng niên học gắn kèm với việc lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa những nội dung của quyết nghị, kịp thời triển khai thực hiện những nhiệm vụ khoa học quân sự theo quy tính năng, nhiệm vụ của Học viện và của từng cơ quan, đơn vị.

từ thời điểm năm 2012 tới nay, Học viện đã xây dựng và triển khai hệ thống đề tài khoa học những cấp (từ cấp quốc gia tới cấp cơ sở và những nhiệm vụ khác được giao); thực hiện nghiêm túc quy trình, những khâu, những bước trong triển khai, nghiệm thu tiến công giá những đề tài, nhà cửa khoa học nên những đề tài do Học viện chủ trì, nghiên cứu đều đảm bảo đúng tiến độ. độ, đạt unique tốt; những sản phẩm đề tài đã được xuất phiên bản thành sách, được phổ quát rộng thoải mái trong xã hội và toàn quân. đối với 10 năm trước, tổng số đề tài nghiên cứu được Học viện triển khai tăng 34,một%.

Đảng ủy Học viện và cấp ủy những cấp đã sử dụng rộng rãi lãnh đạo, triển khai đồng bộ những giải pháp xây dựng hàng ngũ phục vụ kịp thời nhiệm vụ khoa học của Học viện; thường xuyên cử cán bộ đi huấn luyện sau đại học, đi thực tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. công việc chuyển giao, hợp tác KHCN của Học viện sở hữu bước phát triển thế hệ, nhiều chương trình, đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành đã sở hữu sự sát cánh đồng hành, phối hợp của tương đối nhiều tổ chức. những chức danh trong và ngoài Quân đội và đạt kết quả tốt, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện của Học viện, nhà trường trong quân đội.

Học viện đã được đầu tư triển khai và hoàn thành xây dựng dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh trong Học viện Chính trị”, đầu tư xây dựng cơ phiên bản, nhà ở sinh viên, giảng đường, nhà làm việc. của những phòng, ban, khoa của giáo viên càng ngày càng khang trang, chính quy, phong cảnh môi trường xung quanh được sử dụng rộng rãi tăng cường xanh, tinh khiết, xinh phục vụ thiết thực đời sống, sinh hoạt, học tập và công việc của CBGVNV. giảng viên, học viên, viên chức, hạ sĩ quan, đội viên trong Học viện …

Phát biểu lãnh đạo Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương những kết quả nhưng mà Học viện đã đạt được trong thời kì qua. song song, yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện đổi thế hệ tổ chức bộ máy, nâng cao unique nghiên cứu khoa học và technology sở hữu cực tốt, ứng dụng thực tiễn cao, ứng dụng tiến bộ khoa học và technology. . cơ sở cung ứng luận cứ khoa học cho Đảng, quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng chủ trương, chính sách quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo đảm Tổ quốc; chú trọng xây dựng hàng ngũ cán bộ khoa học cả về số lượng và unique cho Học viện nói riêng và quân đội nói chung; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, phối yêu thích với những cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để bửa sung tiềm lực khoa học phục vụ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, soạn và xuất phiên bản những sản phẩm khoa học; tăng mạnh những hoạt động xây dựng và bảo đảm môi trường xung quanh của Học viện càng ngày càng xanh-tinh khiết-xinh.

thời kì tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung lãnh đạo, lãnh đạo tổng thể và toàn diện, sở hữu trọng tâm, trọng tâm trong những công việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học quân sự đúng quy chế, quy định; bồi dưỡng và phát huy tầm quan trọng, trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ khoa học của Học viện trong những công việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao; tăng cường phối hợp, hiệp đồng với những cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện. Phấn đấu 100% những nhà cửa, nhiệm vụ khoa học thực hiện đúng tiến độ, đúng định hướng chính trị; 100% nghiệm thu đạt loại khá trở lên, trong đó sở hữu bên trên 80% đạt loại giỏi …

Tin, ảnh: việt phái mạnh HÀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *