KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kết quả kỳ họp lần thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Rate this post

một. Xem xét công bố kết quả kiểm tra lúc với dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Quách Ái Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. và đồng. Trương Hữu Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong thời kì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy Sở Y tế và BVĐK tỉnh. Bệnh viện đã lãnh đạo, lãnh đạo Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung cao cho công việc phòng chống dịch; đóng góp góp thêm phần tích cực vào thành công chung trong công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bên trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

ko tính những điểm mạnh, trong năm kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên còn một vài thiếu sót, vi phạm như sau: Đảng ủy Sở Y tế chưa thực hiện nghiêm túc cơ chế họp hành, sinh hoạt, cơ chế công bố. những công bố của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; thả lỏng lãnh đạo, quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; chưa sâu sát, chú trọng công việc kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý mắc sai phạm nghiêm trọng trong những công việc sắm sắm và tậu lựa trang trang bị, vật tư y tế phục vụ công việc phòng, chống dịch Covid-19. -19.

Đồng chí Quách Ái Đức với tư cách là kẻ đứng đầu Đảng ủy, nhận toàn bộ trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Sở Y tế. Ngoài ra, bên trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, ông còn vi phạm trong những công việc chậm chạp tham vấn kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; chưa lãnh đạo kịp thời những đơn vị trực thuộc trong những công việc sắm sắm và tậu lựa vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công việc phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện quy trình, thủ tục lúc cai quản đầu tư một vài gói thầu sắm sắm và tậu lựa trang trang bị, vật tư y tế phục vụ công việc phòng, chống dịch Covid-19 chưa đảm bảo theo quy định.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu trách nhiệm trong những công việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy; thả lỏng tầm quan trọng, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy; thả lỏng lãnh đạo, quản lý để người đứng đầu đơn vị và một vài cán bộ, đảng viên vi phạm trong công việc xây dựng dự toán, thanh quyết toán một vài gói thầu sắm sắm và tậu lựa vật tư y tế, sai quy định trong đấu thầu. , chỉ định thầu và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công việc phòng, chống dịch Covid-19.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Trương Hữu Nhân nhận toàn bộ trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Với tầm quan trọng là kẻ đứng đầu đơn vị, đồng chí chịu trách nhiệm về sự thực hiện ko đúng, ko vừa đủ những quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, tính sổ, tạm ứng chế phẩm sinh vật học, hóa chất, vật tư. tư vấn y tế trong một vài gói thầu sắm sắm và tậu lựa trang trang bị, hóa chất, sinh phẩm, bộ xét nghiệm phục vụ công việc phòng, chống dịch Covid-19.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và những tình tiết tránh nhẹ; căn cứ những quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Quách Ái Đức và đồng chí Trương Hữu Nhân.

2. Xem xét công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Bù Đăng, Bù Gia Mập; Kiểm tra công việc đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng và Bù Gia Mập, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu những đơn vị tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã đạt được. và Bù Gia Mập nghiêm túc kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm thâm thúy và khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên với liên quan.

3. Xem xét, công bố kết quả giám sát với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong những công việc lãnh đạo, lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc. ; Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thị Bích Thủy tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã đạt được. Nếu được, nghiêm túc yêu cầu rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *