KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc tập trung

Rate this post

Văn phòng Chính phủ vừa với thông tin số 192 / TB-VPCP ngày 29/6/2022 thông tin kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi họp túc trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại những bệnh viện. cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và việc cho thôi việc, thải hồi cán bộ y tế khu vực công.

túc trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối thích hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và những cơ quan liên quan rà soát những quy định hiện hành liên quan tới hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. . tậu sắm sắm lựa thuốc, vũ trang, vật tư, sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế; chủ động ban hành những quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; dự thảo quyết nghị trình Chính phủ xem xét, ban hành đối với những giải pháp vượt thẩm quyền.

Khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc tập trung Ảnh 1

túc trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối thích hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và những cơ quan liên quan rà soát những quy định hiện hành liên quan tới hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. . đấu thầu thuốc. Ảnh: HOÀNG LAN

Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc tập trung tại Trung ương, lãnh đạo những tỉnh, cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực dự báo nhu yếu thuốc, vũ trang, vật tư y tế để chủ động lập kế hoạch đầu tư, tậu sắm sắm lựa; tăng cường công việc quản lý quốc gia về dược; kiên quyết cắt tránh những thủ tục hành chính ko quan yếu liên quan tới cấp phép nhập khẩu và lưu hành thuốc.

Rà soát, hoàn thiện và ban hành thế hệ những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh trang vũ trang y tế; bên trên cơ sở đó, tăng mạnh phân cấp cấp phép hoạt động cùng theo với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm tậu sắm sắm lựa của cấp bên dưới theo quy định.

Hoàn thiện danh mục những dự án thuộc chương trình khôi phục và phát triển kinh tế tài chính – xã hội ngành y tế, lên tiếng Thủ tướng Chính phủ trước ngày 11/7/2022.

Rà soát, cập nhật số lượng viên chức y tế khu vực công đã nghỉ việc trong thời kì sắp đây; bên trên cơ sở đó tiến công giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân để kịp thời với giải pháp xử lý thích hợp; tích cực phối thích hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông làm tốt công việc thông tin, truyền thông về sự việc này.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện những thủ tục, trình Chính phủ sửa đổi, bửa sung Nghị định của Chính phủ quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại những cơ sở y tế công lập. xây dựng và đảm bảo thích thích hợp với quyết nghị của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lực lượng vũ trang trong doanh nghiệp.

Chủ trì, phối thích hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức những trạm y tế theo quy mô dân số. Chủ trì, phối thích hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án thực hiện chính sách tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, bao gồm cả giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. mức đóng và kỹ năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

những Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và technology, Bảo hiểm xã hội việt nam giới nam giới và những cơ quan liên quan theo khả năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối thích hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bửa sung và ban hành thế hệ những văn phiên bản theo thẩm quyền để điều chỉnh. hướng dẫn việc tậu sắm sắm lựa thuốc, vũ trang, vật tư, sinh phẩm y tế đảm bảo công khai minh bạch, sáng tỏ và cực tốt. .

chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo những đơn vị khả năng thực hiện đấu thầu thuốc tập trung theo quy định; những cơ sở y tế bên trên địa bàn thực hiện đấu thầu tậu thuốc, vật tư y tế theo thẩm quyền, ko để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *