KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lần trước tiên tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện.

Rate this post

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc. Bệnh viện mắt thuộc Sở Y tế TP.HCM dự kiến ​​thực hiện vào tháng 10/2022.

Người dự thi phải phục vụ những tiêu chuẩn chỉnh chung quy định tại quyết nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), đủ điều kiện ngã nhiệm theo quy định chung về công việc cán bộ của những Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Minh, người dự thi phải với lý lịch, lý lịch cá thể tổng thể và toàn diện, rõ nét, được cơ quan với thẩm quyền xác nhận.

Riêng đối với chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công việc trong những cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh nếu với đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh được đưa vào danh sách quy hoạch những chức vụ sau. những chức danh tương đương với chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt được đăng ký tham gia dự thi.

Xem thêm: Bệnh viện Mắt TP đứng đầu cả nước với sắp 50.000 ca mổ đục thủy tinh thể mỗi năm

TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện 1.
TP.HCM sẽ thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt vào tháng 10

những ứng viên hợp thức sẽ vượt qua 2 kỳ thi. trước tiên là phần thi kiến ​​thức chung: Làm bài văn replay câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của quốc gia về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; Về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được tuyển dụng; Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và những nội dung khác do Hội đồng thi quy định.

thời kì thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải với điểm thi viết từ 50 trở lên thế hệ được tham dự phần thi thứ nhị là thuyết trình dự án.

Sau lúc vượt qua phần thứ nhất, người đạt yêu cầu sẽ thi phần thứ nhị là thuyết trình về dự án. Người dự thi viết đề án và trình diễn trước Hội đồng thi về tiến công giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng tên đề thi và chỉ rõ nguyên nhân; về dự báo xu thế phát triển và đề xuất phương án, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng những chức danh được tuyển tậu; về chương trình hành động thực hiện những phương án, giải pháp của người dự tuyển nếu được ngã nhiệm vào chức danh thi tuyển …

Sau phần trình diễn đề án, những sỹ tử sẽ được Hội đồng chấm thi hỏi đáp trực tiếp, kỹ năng quản lý và phong thái lãnh đạo cũng sẽ được chấm điểm trong phần thi này. Ứng viên với điểm cao nhất trong phần thuyết trình dự án sẽ được tậu.

Sở Y tế sớm với văn phiên bản thông tin cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thành phố đủ điều kiện đăng ký tham gia dự thi (sau lúc đề án tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý được Thành ủy phê duyệt) . Chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành).

Việc tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện nhằm mục đích bắt gặp, ngã nhiệm những người với đủ phẩm chất đạo đức, chính trị theo quy định, với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý phục vụ yêu cầu. phục vụ yêu cầu thực tiễn của Ngành Y tế trước tình hình thế hệ và yêu cầu đổi thế hệ hàng ngũ cán bộ trong thời đoạn hiện nay.

Ngành Y tế Thành phố đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc bệnh viện, cụ thể là chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *