KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần từ thời điểm ngày 19 tháng 9 năm 2022

Rate this postChi cho hoat dong cua chinh phu trong thu va trong binh luan la 19 2392022
Giữ vững ổn định tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng, đảm bảo những cân đối to của nền tài chính

Duy trì ổn định tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 15 / CT-TTg về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu duy trì ổn định tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng và đảm bảo những cân đối của nền tài chính trong tình hình thế hệ.

Trong những tháng cuối năm 2022 và thời kì tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ thực hiện mang cực tốt những nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo đúng quyết nghị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo tác dụng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý quốc gia được giao, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc những ý kiến, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối thích hợp với những cơ quan liên quan phân tích, tiến công giá, dự báo tình hình trái đất và nội địa, sự điều chỉnh chính sách của những nước tác động tới tình hình tài chính – xã hội của nước ta. . ; kịp thời tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp, đối sách tương thích nhằm mục đích duy trì ổn định tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng, đảm bảo những cân đối to của nền tài chính. .

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án ổn định tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng, đảm bảo những cân đối to của nền tài chính, xúc tiến phục hồi nhanh chóng và phát triển vững bền.

nhà băng quốc gia việt phái nam phái nam chủ trì, phối thích hợp với những cơ quan mang liên quan điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, thận trọng, đảm bảo chủ động, hoạt bát, cực tốt, nhất là về tỷ giá, lãi suất và lãi suất. tín dụng, phối hợp nghiêm nhặt, thông suốt, cực tốt với chính sách tài khóa để vừa kiểm soát lạm phát, vừa tương trợ phục hồi và tăng trưởng tài chính. Tăng cường truyền thông về ý kiến, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, đóng góp phần tránh lạm phát kỳ vọng.

Đảm bảo bình yên tiền tệ, an toàn và tin cậy hệ thống tín dụng và nhà băng. Triển khai khẩn trương, mang cực tốt Kết luận của Bộ Chính trị về phương án xử lý những nhà băng thương nghiệp yếu kém và Đề án cơ cấu lại những tổ chức tín dụng gắn kèm với xử lý nợ xấu thời đoạn 2021-2025. …

Sửa quy định về phát triển trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022 / NĐ-CP sửa đổi, xẻ sung một vài điều của Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao tế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường nội địa và chào bán trái phiếu doanh nghiệp. trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP sửa đổi quy định về mục tiêu phát triển trái phiếu nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức phát triển trong công việc sử dụng tiền thu được từ phát triển trái phiếu đúng mục tiêu.

Ngoài ra, Nghị định cũng xẻ sung nguyên tắc phát triển trái phiếu, quy định rõ cách xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xẻ sung quy định về đại diện trái chủ, sửa đổi thời hạn công bố thông tin. tin tưởng và tăng tính sáng tỏ.

sử dụng rộng rãi động viên, cải thiện cơ chế đãi ngộ cho viên chức y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng hoạt bát, đóng góp phần phục hồi nhanh chóng và phát triển vững bền.

khác lạ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối thích hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và những cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách tiền lương, ngành- phụ cấp đặc thù (bao gồm cả giải pháp giữ chân và lôi cuốn nhân lực) cho cán bộ y tế; chính sách tương trợ học viên, sinh viên những chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế; chính sách xác nhận liệt sĩ lúc hy sinh và mang giải pháp tương thích, cực tốt để bảo đảm viên chức y tế trong lúc làm nhiệm vụ.

những Bộ, ngành, trước hết là Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng lãnh đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá thể mang thành tích, đóng góp cho tổ quốc. công việc phòng, chống dịch COVID-19, song song xử lý nghiêm những tình huống vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của quốc gia.

Khắc phục nhanh chóng tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang vũ trang y tế

Theo thông tin 288 / TB-VPCP ngày 19/9/2022, Ban lãnh đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 yêu cầu những Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thuốc, vật tư, trang vũ trang y tế theo Công văn số 778 / CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang vũ trang y tế phục vụ công việc khám chữa bệnh của nhân dân, nhất là phục vụ công việc phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với mỗi tình huống của nhân dân. dịch bệnh. bền vững ko để tiếp diễn, kéo dãn dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang vũ trang y tế do vướng mắc về quy trình, quy định và thiếu ý thức trách nhiệm.

Giao kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình khôi phục và phát triển tài chính – xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định số 1113 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển tài chính – xã hội (Chương trình).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao 147,138 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách trung ương của Chương trình cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại quyết nghị số 43/2022 / QH15 của Quốc hội. buổi họp.

Cơ cấu tổ chức thế hệ của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng túc trực Chính phủ Phạm rạng đông đã ký Nghị định số 68/2022 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Trong đó, về tổ chức bộ máy, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên mang 27 đơn vị, gồm: một- Vụ Hợp tác quốc tế; 2- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 3- Sở Khoa học và technology; 4- Vụ Pháp chế; 5- Vụ Tổ chức cán bộ; 6- Cục đất đai; 7- Khoa môi trường thiên nhiên; 8- Thanh tra Bộ; 9- Văn phòng Bộ; 10- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 11- Cục Bảo tồn tự nhiên và nhiều chủng loại sinh vật học; 12- Cục đại dương và Hải đảo việt phái nam phái nam; 13- Cục chuyển đổi khí hậu; 14- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thiên nhiên; 15- Phòng Thông tin và Đăng ký đất đai; 16- Cục Địa chất việt phái nam phái nam; 17- Cục Đo đạc, phiên bản đồ và Thông tin địa lý việt phái nam phái nam; 18- Cục tài nguyên việt phái nam phái nam; 19- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thiên nhiên; 20- Cục Quản lý tài nguyên nước; 21- Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; 22- Cục Viễn thám Quốc gia; 23- Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường thiên nhiên; 24- Báo Tài nguyên và môi trường thiên nhiên; 25- tập san Tài nguyên và môi trường thiên nhiên; 26- Trung tâm Quy hoạch và khảo sát tài nguyên nước quốc gia; 27- Trường huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

những đơn vị quy định từ (một) tới (22) là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện tác dụng quản lý quốc gia, những đơn vị quy định từ (23) tới (27) là đơn vị sự nghiệp. phục vụ tác dụng quản lý quốc gia của bộ.

Theo Nghị định 66/2022 / NĐ-CP quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc gồm: một- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 2- Vụ Tổ chức cán bộ; 3- Vụ Pháp chế; 4- Vụ Hợp tác quốc tế; 5- Phòng Tổng hợp; 6- Vụ Chính sách dân tộc; 7- Ban Tuyên giáo; 8- Ban Dân tộc; 9- Vụ Dân tộc địa phương; 10- Kiểm tra; 11- Văn phòng; 12- Học viện Dân tộc; 13- Trung tâm Chuyển đổi số; 14- Báo Dân tộc và Phát triển; 15- tập san Dân tộc; 16- Nhà khách dân tộc.

những đơn vị quy định từ (một) tới (11) nêu bên trên là đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện tác dụng quản lý quốc gia; những đơn vị quy định từ (12) tới (16) là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tác dụng quản lý quốc gia của Ủy ban Dân tộc.

Chương trình quốc gia phát triển nghề cá cực tốt và vững bền

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1090 / QĐ-TTg ngày 19/9/2022 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển thủy sản cực tốt và vững bền thời đoạn 2022 – 2025, định hướng tới năm 2030 (Chương trình).

Mục tiêu cụ thể của Chương trình tới năm 2025 là hạn chế 10% hạn ngạch cấp phép khai thác xa bờ đối với năm 2020; xác định sản lượng tiến công bắt cho phép của những loài đối với nghề tiến công bắt cá ngừ.

100% những tỉnh, thành phố ven đại dương xác định hạn ngạch cho tàu cá khai thác vùng đại dương ven bờ và vùng nội địa do mình quản lý; 100% tàu cá hoạt động bên trên đại dương được lắp đặt vũ trang giám sát hành trình theo quy định và được cung ứng phiên bản tin dự báo ngư trường để khai thác cực tốt.

Chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – trưởng phòng ban lãnh đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, chủ toạ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành công văn lãnh đạo về công việc phòng chống, ứng phó với thiên tai. trong những tháng cuối năm 2022.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thủ trưởng phòng ban lãnh đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 / CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng về sự việc tăng cường công việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức rà soát những phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai, nhất là những phương án đảm bảo an toàn và tin cậy tính mệnh nhân dân.

nhường như, theo dõi, nắm bắt nghiêm nhặt tình hình, diễn biến thiên tai bên trên địa bàn, chủ động lãnh đạo triển khai kịp thời, cực tốt công việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bên trên địa bàn. trong mỗi tình huống đảm bảo thích thích hợp với thực tế địa phương, ko để thụ động, bất thần; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trưởng phòng ban lãnh đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai nếu để xảy ra thiệt hại to do thủng thỉnh trễ, chủ quan trong lãnh đạo, triển khai ứng phó với thiên tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *