KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra công việc phóng thích mặt bởi xây dựng dự án

Rate this post

Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 dài 14,8km được xây dựng theo tiêu chuẩn chỉnh đường cấp III đồng bởi 4 làn xe. vị trí xây dựng tại những xã: Ngũ Phúc, Kiến Quốc, Tân Trào, Đại Hà, Ngũ Đoan, Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và An Thọ, Mỹ Đức, huyện An Lão.

Tổng diện tích đất thu hồi là 434.620,6m2; trong đó, tại huyện Kiến Thụy, tổng chiều dài tuyến là 11,5km, diện tích đất thu hồi là 349.191m2, hiện công việc GPMB được 9,74km, đạt 72,3%; Huyện An Lão với tổng chiều dài tuyến là 3,3km, diện tích thu hồi 85.429,5m2, hiện công việc GPMB đã thực hiện được 77.156,2m2, đạt 90,32%.

chủ toạ UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm thông tin: Về tiến độ thi công, tới nay dự án đang triển khai thi công một số trong những hạng mục cầu cống và phần tuyến đã được bàn giao mặt bởi, gồm 12,34km đạt 12,34km. vượt 15% tiến độ dự án.

Đoạn cầu qua sông Đa Độ đã lắp dầm cầu 2/3 nhịp và thi công nền đường nhị bên đường dẫn đầu cầu đạt 80%; hoàn thành 2 cống hộp bê tông cốt thép; đào lớp hữu cơ, đào đắp bờ be để xử lý đất yếu, lấp cát tôn nền đường …

Qua kiểm tra thực địa dọc tuyến và nghe công bố tại buổi làm việc, Phó chủ toạ UBND TP Nguyễn Đức Thọ tiến công giá, tới thời khắc này, tiến độ dự án đang lử đử đối với kế hoạch.

Phó chủ toạ thành phố yêu cầu những địa phương tập trung rà soát lại nguồn gốc đất, với kế hoạch cụ thể, tiếp tục ưa chuộng lãnh đạo đẩy thời gian nhanh công việc phóng thích mặt bởi những dự án liên quan tới đất nông nghiệp. phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10/2022; đối với đất ở hoàn thành vào tháng 11/2022 hoặc đầu tháng 12/2022.

Phó chủ toạ TP cũng yêu cầu huyện Kiến Thụy thường xuyên thông tin tiến độ, phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo, song song thống nhất với liên danh nhà thầu để đẩy thời gian nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *