KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bởi tiền tài 11 doanh nghiệp

Rate this post

Cuối tháng 9, tức nửa đầu tháng 10/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bởi tiền năm 2021 và đợt một năm 2022. Đáng để ý, TVT chia cổ tức tỷ trọng 25%.

– doanh nghiệp Cổ phần việt nam giới Thắng (Mã TVT): Ngày 26/09/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 25% (một cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày tính sổ là 5/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (Mã ACC): Ngày 26/09/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 8% (một cổ phiếu được nhận 800 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 19/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Mã DPC): Ngày 26/9/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 7/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần Cơ điện và Hệ thống ống nước Hải Phòng (Mã DNC): Ngày 27/9/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức đợt một năm 2022 bởi tiền tỷ trọng 10% (một cổ phiếu được nhận một.000 đồng). thời kì tính sổ là ngày 14/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần tòa tháp liên lạc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (mã BGT): Ngày 27/09/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 11% (một cổ phiếu được nhận một.100 đồng). thời kì thực hiện là ngày 5/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần đèn điện Điện quang quẻ (Mã DQC): Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 14/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần môi trường thiên nhiên Sonadezi (Mã SZE): Ngày 03/10/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 8% (một cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày tính sổ 21/10/2022.

– CTCP Bao so bì Tân Khánh An (mã TKA): Ngày 03/10/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 12% (một cổ phiếu được nhận một.200 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 17/10/2022.

– CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Mã SNZ): Ngày 05/10/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10% (một cổ phiếu được nhận một.000 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 26/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 (Mã HD2): Ngày 05/10/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). thời kì thực hiện 28/10/2022.

– doanh nghiệp Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Mã XMP): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký sau rốt chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10% (một cổ phiếu được nhận một.000 đồng). thời kì thực hiện tới ngày 26/10/2022.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bởi tiền tài 9 doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *