KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là gì? Xác nhận ở đâu?

Rate this post

Quảng cáo là một trong những cách cực cực tốt để đưa sản phẩm tới sắp hơn với người tiêu sử dụng. song, với một số trong những loại sản phẩm phải được cơ quan với thẩm quyền kiểm định nội dung trước lúc đưa vào quảng cáo. bên dưới đây là một số trong những mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm được rất nhiều người sử dụng rộng rãi.

Mục lục bài viết [Ẩn]

một. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo là gì?

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quảng cáo 2012, hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 09/2015 / TT-BYT, nội dung quảng cáo phải phục vụ những yêu cầu chung sau:

– Đảm bảo rõ nét, trung thực, đúng mực, ko gây thiệt hại cho tất cả những người sinh sản, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo, ko tồn tại những hành động bị nghiêm cấm như:

+ Quảng cáo làm lộ kín mít quốc gia, xâm hại tới độc lập, tự do quốc gia, an toàn và tin cậy, quốc phòng.

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục việt phái mạnh phái mạnh.

+ Quảng cáo làm tác động tới mỹ quan thị trấn, trật tự an toàn và tin cậy liên lạc, an toàn và tin cậy xã hội …

– Giọng, từ, hình ảnh trong quảng cáo phải ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định.

– Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải đủ to để rất với thể đọc được trong điều kiện phổ thông và ko được nhỏ hơn tỷ trọng tương đương với cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 bên trên khổ giấy A4.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là gì? (Hình minh họa)

2. Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm làm sang trọng (Thông tư 09/2015 / TT-BYT)

2.một Mẫu giấy đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm làm sang trọng

TÊN BÀI

Số: / Ký hiệu của tên đơn vị

cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA việt phái mạnh phái mạnh

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

đề xuất

Xác nhận nội dung quảng cáo

Thân mến:……………………………………….. . ………………………..

một. Đơn vị đề xuất: …………………………………….. ………………………………………. …………….

một.một. Tên bài: ………………………………………. . ………………………..

một.2. Địa chỉ văn phòng: ……………………………………….. …

Fax máy tính xách tay: ……….. …………………………

Đơn đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo cho ……………………:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (ghi rõ loại, …… nếu với

Số và ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký thuốc / phiên bản công bố sản phẩm mỹ phẩm làm sang trọng / Giấy xác nhận công bố tương thích quy định an toàn và tin cậy thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận phiên bản công bố hợp quy / Giấy chứng thực đăng ký lưu hành hóa chất, diệt sâu bọ, chế phẩm diệt khuẩn sử dụng trong gia đình và y tế / Giấy chứng thực nhập khẩu trang vũ trang y tế hoặc Giấy đăng ký lưu hành trang vũ trang y tế / Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

một

2

3

4

Phương tiện quảng cáo:

(tình huống quảng cáo bên trên báo nói, báo hình, báo in phải ghi rõ tên loại báo cần quảng cáo; tình huống quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, event thì ghi rõ thời kì, vị trí dự kiến. cầm)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm những hồ sơ, tài liệu sau:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tôi xin đoan những thông tin, hồ sơ bên trên là đúng sự thực và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung đã xác nhận.

đề xuất xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức

Ký tên (ghi rõ chúng ta tên, chức danh)

ghi lại

2.2 Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm làm sang trọng

TÊN BÀI

Số: / Ký hiệu của tên đơn vị

cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA việt phái mạnh phái mạnh

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

GIẤY chứng thực NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Thân mến:……………………………………….. . ………………………..

một. Đơn vị đề xuất: …………………………………….. ………………………………………. …………….

một.một. Tên bài: ………………………………………. . ………………………..

một.2. Địa chỉ văn phòng: ……………………………………….. …

Fax máy tính xách tay: ……….. …………………………

Đơn đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo cho ……………………:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (ghi rõ loại, …… nếu với

Số và ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký thuốc / phiên bản công bố sản phẩm mỹ phẩm làm sang trọng / Giấy xác nhận công bố tương thích quy định an toàn và tin cậy thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận phiên bản công bố hợp quy / Giấy chứng thực đăng ký lưu hành hóa chất, diệt sâu bọ, chế phẩm diệt khuẩn sử dụng trong gia đình và y tế / Giấy chứng thực nhập khẩu trang vũ trang y tế hoặc Giấy đăng ký lưu hành trang vũ trang y tế / Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

một

2

3

4

Phương tiện quảng cáo:

(tình huống quảng cáo bên trên báo nói, báo hình, báo in phải ghi rõ tên loại báo cần quảng cáo; tình huống quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, event thì ghi rõ thời kì, vị trí dự kiến. cầm)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức / cá thể thích yêu thích với quy định hiện hành.

Tổ chức / cá thể với trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác minh.

chứng thực thẩm quyền

(Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

3. Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Nghị định 15/2018 / NĐ-CP)

3.một Mẫu giấy đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

TÊN BÀI

Số: …. / Ký hiệu tên đơn vị

cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA việt phái mạnh phái mạnh

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

MẪU ĐĂNG KÝ

Xác nhận nội dung quảng cáo

Thân mến: …………………………………………

một. Tên đơn vị đăng ký chứng thực: …………………………………. …………………………………………. ……..

2. Địa chỉ trụ sở chính: 3 ……………………………………. ……………………………

…………………………………………… …………………………………………… …….

Fax máy tính xách tay: ………………………… …………

Vui lòng đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo cho:

STT

Tên sản phẩm

Số và ký hiệu của Biên lai đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Ngày nhận đăng ký xuất phiên bản

Phương tiện quảng cáo: ……………………………………….. …

Hồ sơ gồm những hồ sơ, tài liệu: ………………………………………. ………………… ……….

Tôi xin đoan những thông tin và hồ sơ bên trên là đúng sự thực và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã được xác nhận.

đề xuất xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức
Ký tên (ghi rõ chúng ta tên, chức danh)

3.2 Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

TÊN BÀI

Số: …………. / Tên đơn vị số

cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA việt phái mạnh phái mạnh

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

GIẤY chứng thực NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Thân mến: …………………………………………

một. Tên đơn vị đăng ký chứng thực: …………………………………. …………………………………………. ……..

2. Địa chỉ trụ sở chính: 3 ……………………………………. ……………………………

…………………………………………… …………………………………………… …….

Fax máy tính xách tay: ………………………… …………

Vui lòng đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo cho:

STT

Tên sản phẩm

Số và ký hiệu của Biên lai đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Ngày nhận đăng ký xuất phiên bản

Phương tiện quảng cáo: ……………………………………….. …

với nội dung quảng cáo được duyệt (đính kèm) theo quy định hiện hành.

Yêu cầu tổ chức, cá thể quảng cáo đúng nội dung đã xác nhận.

chứng thực thẩm quyền

(Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

4. Hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm những gì? Gửi tới đâu?

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm làm sang trọng

Cơ sở

Điều 27 Nghị định 15/2018 / NĐ-CP

Điều 13 Thông tư 09/2015 / TT-BYT

Tập tin

– Đơn xin xác nhận nội dung quảng cáo;

– Giấy đăng ký công bố sản phẩm và công bố sản phẩm được cơ quan với thẩm quyền xác nhận (phiên bản sao);

– Mẫu nhãn sản phẩm;

Trong đó:

– Đối với quảng cáo bên trên báo nói, báo hình: với thêm kịch phiên bản quảng cáo và nội dung quảng cáo dự kiến ​​được ghi trong đĩa hình;

– Đối với quảng cáo bên trên những phương tiện khác: Phải với nội dung cần quảng cáo;

– Đối với nội dung quảng cáo khác với tác dụng, tính năng của sản phẩm đã nêu trong công bố: Phải với tài liệu khoa học chứng minh;

– Văn phiên bản đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo;

– Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép xây dựng Văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế;

– những tài liệu cụ thể khác liên quan tới nội dung đề xuất xác nhận quảng cáo …

chứng thực của cơ quan với thẩm quyền

Cơ quan cấp Giấy tiếp nhận phiên bản đăng ký công bố sản phẩm

– Cục Quản lý Dược cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc;

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm làm sang trọng cho cơ sở với tên bên trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm làm sang trọng với trụ sở chính bên trên địa bàn do mình quản lý. Sở Y tế. thuộc kinh tế tài chính.

tình huống quảng cáo mỹ phẩm làm sang trọng thông qua hội nghị, hội thảo … thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến ​​tổ chức hội nghị, hội thảo, event cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. .

Đây là một mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. mỗi thắc mắc vui lòng tương tác 19006192 để được tương trợ và replay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *