KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

nam giới A Bank sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 8.400 tỷ đồng

Rate this post

Sau lúc được nhà băng quốc gia chấp thuận tăng vốn lên tới một.900 tỷ đồng, nam giới A Bank rất với thể tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.464 tỷ đồng.

nhà băng quốc gia việt nam giới nam giới vừa công bố chấp thuận cho nam giới A Bank (nam giới A Bank, UPCoM: NAB) tăng vốn điều lệ tối đa một.900 tỷ đồng.

Theo đó, nam giới A Bank được phép tăng vốn điều lệ lên sắp một.230 tỷ đồng bởi hình thức tạo ra cổ phiếu để trả cổ tức. Ngoài ra, 670 tỷ đồng sẽ được thông qua để tạo ra cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022.

Đáng để ý, cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của nam giới A Bank thêm 4.000 tỷ đồng vào năm 2022 theo 3 hợp phần: tạo ra 190 triệu cổ phiếu trả cổ tức, chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sở hữu và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm mới của nam giới A Bank khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 14%, nhà băng báo lãi trước thuế hơn một.171 tỷ đồng, tăng 9% đối với cùng kỳ năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *