KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nâng cao trải nghiệm tính sổ ko sử dụng tiền mặt từ tiện ích chuyển mã QR

Rate this post

tính sổ bởi mã QR ko còn thế hệ nhưng tính sổ trực tiếp bởi mã QR của nhà băng thay vì thông qua nền tảng trung gian (dịch vụ tính sổ, ví điện tử…) vẫn chưa được ko ít nhà băng ứng dụng. Điều này mang lại trải nghiệm hài lòng cho quý khách với sự tiện lợi, nhanh chóng chóng và bảo mật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *