KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ngăn chặn, tránh và loại bỏ tiến công bắt trái phép, loại bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC

Rate this post


BNEWSPhó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1077 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác thủy sản trái phép, ko thông tin và ko tuân theo quy định tới năm 2025”.

Đề án nhằm mục đích thực hiện đồng bộ, cực tốt, cực tốt những quy định của pháp luật về thủy sản; tập trung thực hiện những quy định về tiến công bắt trái phép, ko thông tin và ko tuân theo quy định (khai thác IUU); ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban âu lục (EC); quản lý hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn nguồn lợi, hệ sinh thái đại dương, phát triển nghề cá việt phái nam phái nam theo hướng vững bền, trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm mục đích cải thiện sinh kế của người dân. vùng ven đại dương, góp góp thêm phần đảm bảo bình an, quốc phòng và đảm bảo an toàn độc lập đại dương, đảo của Tổ quốc.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành 100% tàu cá với chiều dài to nhất từ ​​15m trở lên trước lúc xuất bến ra khơi tiến công bắt bên trên đại dương phải được kiểm tra đảm bảo trọn vẹn hồ sơ, trang vũ trang theo quy định. 100% tàu cá với chiều dài to nhất từ ​​15m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát hành trình của tàu cá lúc tham dự hoạt động bên trên đại dương và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng. 100% sản phẩm thủy sản khai thác nội địa lúc bốc túa qua cảng cá đều được kiểm tra, giám sát theo quy định. 100% sản phẩm thủy sản với nguồn gốc từ quốc tế tiến công bắt cập cảng việt phái nam phái nam được kiểm tra, giám sát theo hiệp nghị FAC 2009 về những giải pháp khai thác cảng đại dương (hiệp nghị PSMA).
8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án gồm: Thông tin, truyền thông, tuyên truyền; hoàn thiện phạm vi pháp lý và cơ chế, chính sách; đầu tư, upgrade, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, xẻ sung nguồn lực, trang vũ trang tại cảng cá; nâng cao năng lực, cực tốt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên đại dương của lực lượng Kiểm ngư và những lực lượng tính năng khác với liên quan; quản lý đội tàu, sức mạnh khai thác, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; thực thi pháp luật, ứng phó với những hành động khai thác IUU; truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; thực hiện nghĩa vụ theo điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế.
những lực lượng thực thi pháp luật bên trên đại dương (Kiểm ngư, Cảnh sát đại dương, Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư …) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên những vùng đại dương; nhất là tại những vùng đại dương ông xã lấn, tranh chấp, ko xác định để kịp thời bắt gặp, ngăn chặn và xử lý tàu cá việt phái nam phái nam vi phạm vùng đại dương quốc tế; kiên quyết đấu tranh lúc lực lượng tính năng quốc tế kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá và ngư gia của ta.
Nội dung Đề án cũng nêu rõ yêu cầu lập danh sách, khoanh vùng đối tượng người sử dụng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý nghiêm nhặt, bắt gặp, ngăn chặn kịp thời tàu cá với biểu lộ nghi vấn tổ chức. khai thác hải sản ở vùng đại dương quốc tế, công khai minh bạch bên trên những phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.
Lực lượng tính năng của những Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 28 tỉnh, thành phố ven đại dương trực thuộc Trung ương đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để đảm bảo thực hiện. thực hiện triệt để, đồng bộ, thống nhất công việc thăm dò, xử lý những hành động khai thác IUU theo quy định của pháp luật; tập trung thăm dò, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá thể môi giới, móc nối, cố tình đưa tàu cá, ngư gia việt phái nam phái nam vi phạm tiến công bắt trái phép ở vùng đại dương quốc tế bị bắt giữ. , bị những lực lượng với thẩm quyền nội địa xử lý hoặc bắt gặp.
Dự án cũng nêu rõ những nhiệm vụ và những dự án ưu tiên thực hiện, bao gồm dự án thông tin, truyền thông và huấn luyện để thực thi Luật Thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU trong và ngoài nước. ; Đầu tư, upgrade, hoàn thiện hệ thống cảng cá, phương tiện, trang vũ trang, nguồn lực phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại những cảng cá, chống khai thác IUU; Dự án thí điểm và nhân rộng mô hình kiểm soát nghề cá vững bền tại 3 cảng cá ở 3 miền bắc bộ (Hải Phòng), miền trung bộ (Khánh Hòa), khu vực miền phái nam (Cà Mau); Đề án kiện toàn, xây dựng phòng ban điều hành, lãnh đạo thực thi pháp luật về thủy sản và phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành, phối hợp thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới địa phương và giữa những cơ quan pháp luật. lực lượng thực thi của những bộ, ngành liên quan … /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *