KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng tiến công bắt phi pháp

Rate this post

Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1077 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án phòng, chống khai thác phi pháp, ko thông tin và ko áp theo quy định tới năm 2025.

Theo đó, Đề án đưa ra mục tiêu tổng quát là thực hiện đồng bộ, hiệu lực, cực tốt những quy định của pháp luật về thủy sản; tập trung thực hiện những quy định về phòng, chống tiến công bắt phi pháp, ko thông tin và ko áp theo quy định (khai thác IUU); ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban âu lục (EC).

Quản lý hoạt động khai thác thủy sản và bảo đảm nguồn lợi, hệ sinh thái đại dương, phát triển nghề cá việt nam giới nam giới theo hướng vững bền, trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm mục đích cải thiện sinh kế của người dân. vùng ven đại dương, đóng góp phần đảm bảo bình an, quốc phòng và bảo đảm hòa bình đại dương, đảo của Tổ quốc.

bên trên cơ sở mục tiêu tổng thể nêu bên trên, từ nay tới năm 2025, Bộ NN & PTNT đưa ra mục tiêu cụ thể: Hoàn thành 100% việc cắm mốc tàu cá và lắp đặt trang bị giám sát hành trình cho tàu cá mang chiều dài to. hoạt động khai thác thủy sản tối thiểu từ 15 m trở lên; 100% tàu cá mang chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên trước lúc xuất bến tiến công bắt bên trên đại dương phải được kiểm tra đảm bảo vừa đủ hồ sơ, trang trang bị theo quy định.

100% tàu cá mang chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua hệ thống giám sát hành trình lúc tham dự hoạt động bên trên đại dương và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng; 100% sản phẩm thủy sản khai thác nội địa lúc bốc tháo qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản mang nguồn gốc từ quốc tế tiến công bắt cập cảng việt nam giới nam giới được kiểm tra, giám sát theo hiệp nghị FAC 2009 về những giải pháp khai thác cảng đại dương (hiệp nghị PSMA).

Ngăn chặn, xong xuôi tình trạng tàu cá, ngư gia việt nam giới nam giới vi phạm tiến công bắt trái phép ở vùng đại dương quốc tế và ko để tái diễn trong những năm tiếp theo sau. Ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, xóa bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Để đạt được những mục tiêu bên trên, Đề án đã đề ra 8 nhóm giải pháp về: Thông tin, truyền thông, tuyên truyền; hoàn thiện phạm vi pháp lý và cơ chế, chính sách; đầu tư, tăng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, xẻ sung nguồn lực, trang trang bị tại cảng cá; nâng cao năng lực, cực tốt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên đại dương của lực lượng Kiểm ngư và những lực lượng tác dụng khác mang liên quan; quản lý đội tàu, sức mạnh khai thác, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; thực thi pháp luật, ứng phó với những hành động khai thác IUU; truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; thực hiện nghĩa vụ theo điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế.

Dự án phòng, chống tiến công bắt phi pháp, ko thông tin và ko áp theo quy định tới năm 2025 cũng sẽ ưu tiên triển khai những dự án về thông tin, truyền thông và huấn luyện để thực thi Luật Thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU trong và ngoài nước.

Đầu tư, tăng cấp, hoàn thiện hệ thống cảng cá, phương tiện, trang trang bị, nguồn lực phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại những cảng cá, chống khai thác IUU; Dự án thí điểm, nhân rộng mô hình kiểm soát nghề cá vững bền tại 3 cảng cá: Bắc Hải Phòng, Trung – Khánh Hòa, nam giới – Cà Mau.

Thực hiện Đề án kiện toàn, xây dựng phòng ban điều hành, lãnh đạo thực thi pháp luật về thủy sản và phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành, điều phối và thông tin. từ trung ương tới địa phương và giữa những lực lượng thực thi pháp luật của những bộ, ngành mang liên quan.

Triển khai Đề án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu thủy sản phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành, truy xuất nguồn gốc hoạt động tàu cá, sản lượng tiến công bắt. song song, triển khai Đề án nâng cao năng lực, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành thủy sản về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật thủy sản … /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *