KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhiều nhà máy thủy điện vẫn chưa làm tốt công việc bảo đảm môi trường thiên nhiên

Rate this post

Trong quy trình đầu tư và vận hành, bên trên địa bàn tỉnh Lào Cai sở hữu rất nhiều nhà máy thủy điện vẫn thực hiện đúng quy định về bảo đảm môi trường thiên nhiên.

Theo công bố, bên trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện sở hữu 69 tòa tháp thủy điện đã hoàn thành và đưa vào vận hành; 6 dự án đang triển khai và xây dựng.

thế hệ đây, tỉnh Lào Cai đã xây dựng đoàn kiểm tra công việc bảo đảm môi trường thiên nhiên của những nhà máy thủy điện. Kiểm tra thực tế cho biết, một số trong những tòa tháp thủy điện đang xây dựng chưa khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công việc bảo đảm môi trường thiên nhiên như quan trắc tự động những thông số trong khai thác, sử dụng điện. sử dụng nước mặt; chưa lập công bố quản lý chất thải nguy hại hàng năm; Chưa thực hiện hoàn toản tần suất quan trắc, giám sát định kỳ về môi trường thiên nhiên … bên trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở công thương nghiệp Lào Cai và Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Lào Cai đã yêu cầu những doanh nghiệp khắc phục, thống nhất thời kì. lập biên phiên bản vi phạm hành chính trình UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt đơn vị với tổng số tiền sắp 800 triệu đồng.

Cụ thể, kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan tính năng tại thủy điện Nậm Phăng B ở xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, đơn vị chưa thực hiện những thủ tục về môi trường thiên nhiên. như: ko tồn tại công bố tình hình quản lý chất thải nguy hại hàng năm; chưa tồn tại quyết định phê duyệt công bố tác động môi trường thiên nhiên (ĐTM) niêm yết công khai minh bạch tại UBND cấp xã; chưa lập kế hoạch bảo đảm môi trường thiên nhiên; đã sắp xếp khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục 2A Thông tư 36 ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên. Nhà máy ko thực hiện hoàn toản tần suất quan trắc, giám sát môi trường thiên nhiên định kỳ theo cam kết trong công bố ĐTM đã được phê duyệt; chưa triển khai quan trắc tự động những thông số mực nước hồ, lưu lượng duy trì lưu lượng tối thiểu, lưu lượng phát điện và lắp đặt camera quan trắc lưu lượng tối thiểu.

thuy-dien.jpg
Tại Lào Cai vẫn còn đấy nhiều tòa tháp thủy điện chưa làm tốt công việc bảo đảm môi trường thiên nhiên

Còn đối với tòa tháp thủy điện Tà Thàng tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) thuộc đơn vị Cổ phần Điện lực Vietracimex Lào Cai, qua kiểm tra, cơ quan tính năng bắt gặp đơn vị chưa cắm mốc xác định phạm vi bảo đảm. bảo đảm đập theo quy định tại Điều 24, Nghị định 114 ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý đáng tin cậy đập, hồ chứa nước; chưa trồng cây hành lang bảo đảm nguồn nước theo quy định tại Điều 12, Nghị định 43 ngày 06/5/2015 của Chính phủ; ko tồn tại vũ trang giám sát xả tự động để duy trì lưu lượng tối thiểu và xả qua tràn. khác lạ, đơn vị chưa hoàn thành việc thuê đất theo quy định…

thế hệ đây, UBND tỉnh Lào Cai đã sở hữu văn phiên bản về sự tăng thời gian nhanh triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý thủy điện. Trong đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở công thương nghiệp chủ trì, phối yêu thích với những sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành những dự án thủy điện tại tỉnh. bàn tỉnh; tư vấn, đề xuất UBND tỉnh Lào Cai loại khỏi quy hoạch những dự án thủy điện tương tác to tới dân cư, tác động xấu tới môi trường thiên nhiên …

Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tỉnh Lào Cai, UBND những huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tiến công giá việc chấp hành pháp luật về bảo đảm môi trường thiên nhiên của những dự án thủy điện bên trên địa bàn tỉnh; nâng cao quality thẩm định công bố tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên của những dự án … lúc bắt gặp những sai phạm trong đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành những dự án thủy điện, những tình huống chủ đầu tư ko chủ động phối hợp xử lý kịp thời tương tác tới dự án, ko sắp xếp người sở hữu thẩm quyền. làm việc với chính quyền địa phương, những sở, ban, ngành, UBND những huyện, thị xã, thành phố theo tính năng, nhiệm vụ. xử lý nghiêm những tình huống vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *