KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Phê duyệt khuông chính sách bồi thường và tái định cư cho dự án cải tạo tĩnh cầu đường bộ

Rate this post

Phê duyệt khuông chính sách bồi thường và tái định cư cho dự án cải tạo tĩnh cầu đường bộ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho ý kiến ​​về sự việc Phê duyệt khuông chính sách bồi thường, tương trợ và tái định cư Dự án cải tạo khoảng ko cầu đường bộ vượt tuyến đường thủy nội địa quốc gia – thời đoạn một (khu vực phía phái mạnh).


Ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ với Công văn 854 / TTg-CN truyền đạt ý kiến ​​lãnh đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về sự việc phê duyệt khuông chính sách Dự án bồi thường, tương trợ và tái định cư. dự án nâng cao khoảng ko cầu đường bộ vượt đường thủy nội địa quốc gia – thời đoạn một (khu vực phía phái mạnh).

Cụ thể, xét đề xuất của Bộ liên lạc vận tải, ý kiến ​​thẩm tra của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên về sự việc phê duyệt khuông chính sách bồi thường, tương trợ và tái định cư Dự án cải tạo liên lạc cầu, đường bộ. Trong quy trình giao cắt tuyến đường thủy nội địa quốc gia – thời đoạn một (khu vực phía phái mạnh), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã với ý kiến ​​như sau: Phê duyệt khuông chính sách bồi thường, tương trợ và tái định cư của Dự án cải tạo phóng thích mặt bởi cầu đường bộ qua quốc gia. đường thủy nội địa – thời đoạn một (khu vực phía phái mạnh) theo đề xuất của Bộ liên lạc vận tải và ý kiến ​​thẩm tra của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Bộ liên lạc vận tải, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố Cần Thơ, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Tiền Giang trọn vẹn chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của thông tin, số liệu; lãnh đạo thực hiện đúng khuông chính sách bồi thường, tương trợ và tái định cư của dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *