KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Phú Thọ mở màn cấm ô tô qua cầu Tứ Mỹ để sửa chữa

Rate this post

những phương tiện với tổng trọng tải từ 13 tấn trở lên đi từ huyện Ba Vì (Hà Nội) qua huyện Tam Nông tới huyện Cẩm Khê, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) và thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vận chuyển được. chuyển đổi như sau:

– Đi theo hướng Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu hoặc theo hướng đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp, đi theo hướng Quốc lộ 2 qua cầu Hạ Hòa, đi tiếp sau hướng Quốc lộ 32C tới huyện Hạ Hòa , Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái.

– Theo hướng Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu hoặc theo hướng đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp tới thành phố việt phái mạnh Trì, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, tới đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua nút giao IC7, Nút giao IC8, IC9 tới IC10, IC12 đi huyện Cẩm Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

những phương tiện từ hướng thành phố Yên Bái và những huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê đi huyện Tam Nông vận chuyển theo những hướng:

– Đi theo Quốc lộ 32C, qua cầu Hạ Hòa theo hướng Quốc lộ 2D, qua cầu Phong Châu tới huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, Hà Nội.

– Đi theo Quốc lộ 32C qua nút giao IC10 tới nút giao IC9, IC8, IC7 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, qua cầu Ngọc Tháp, cầu Phong Châu tới huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *