KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

PVI sắp chi sắp 800 tỷ trả cổ tức năm 2021

Rate this post

Cho năm 2022, PVI dự kiến ​​chia cổ tức 25% cho cổ đông.

đơn vị cổ phần PVI (Mã chứng khoán: PVI) Công bố ngày 31/8 sẽ sở hữu được danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 33%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 3.300 đồng.

Với hơn 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự chi khoảng 773 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Hạn tính sổ là ngày 30/09.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 11.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 773 tỷ đồng. Về cổ tức năm 2022, đơn vị dự kiến ​​tỷ trọng thực hiện là 25%.

Xét về tình hình kinh doanh bán niên 2022, năm PVI ghi nhận doanh thu thuần 3.065 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận sau thuế 427 tỷ đồng, tránh 7% đối với cùng kỳ năm trước.

PVI báo lãi 428 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 55% kế hoạch năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *