KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quy định thế hệ về sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Rate this post

Nghị định 44 quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá thể trong những việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; cũng như trách nhiệm, quyền hạn của những cơ quan, tổ chức trong những việc kết nối, san sớt, công bố thông tin, dữ liệu bên trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định thế hệ quy định rõ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất bên trên cả nước nhằm mục đích san sớt, cung ứng thông tin cơ phiên bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho những cơ quan. cơ quan, tổ chức, cá thể phục vụ công việc quản lý quốc gia và công bố số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ yêu cầu phát triển tài chính – xã hội.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Hạ tầng kỹ thuật CNTT cho nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống ứng dụng quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản; Cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản tại địa phương.

Trong đó, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu cơ phiên bản về nhà ở và thị trường bất động sản được tích lũy bên trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. y tá. Cơ sở dữ liệu này được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp thông tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản bên trên phạm vi cả nước từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. thông tin do những bộ, ngành liên quan và từ những chương trình khảo sát nhà ở quốc gia san sớt, cung ứng. Cơ sở dữ liệu này do Bộ Xây dựng xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Cũng theo Nghị định thế hệ, việc san sớt, cung ứng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử batdongsan.xaydung.gov.vn và theo những hình thức quy định tại phụ lục. Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cụ thể, nhà băng quốc gia việt phái mạnh phái mạnh san sớt, cung ứng thông tin, số liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư san sớt, cung ứng thông tin, dữ liệu về đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Bộ Tài chính san sớt và cung ứng thông tin, dữ liệu về sự việc sinh sản trái phiếu doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng cung ứng thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trong kỳ; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở, những tình huống phát triển nhà ở; Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên san sớt, cung ứng thông tin, số liệu về tình hình cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất …

Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ những quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan.

những hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: Qua Cổng thông tin điện tử batdongsan.xaydung.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; thông qua một mẫu yêu cầu hoặc yêu cầu bởi văn phiên bản; bởi hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với người khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá thể sở hữu nhu yếu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải sở hữu đơn đề xuất tới cơ quan, đơn vị quản lý, cung ứng thông tin. , dữ liệu bởi phương pháp gửi tài liệu trực tiếp cho nhà cung ứng; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; hoặc đăng ký trực tuyến bên trên trang web của nhà cung ứng.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu, nhà cung ứng sẽ xem xét cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu hợp thức. tình huống từ chối cấp quyền khai thác, sử dụng phải replay và nêu rõ lý do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *