KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh tỉnh Thanh Hóa phản hồi thông tin về dự án “khủng” xây dựng bên trên đất nông nghiệp

Rate this post

(Xây dựng) – Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh tỉnh Thanh Hóa vừa sở hữu Công văn gửi Báo điện tử Xây dựng về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin tòa tháp xây dựng trái phép bên trên đất nông nghiệp tại xã Thạch. Bình, huyện Thạch Thành.so sánh tài nguyên và trường ở dạng tinh khiết nhất, thu thập thông tin về quá trình sử dụng trên công trường
tòa tháp “khủng” được xây dựng bên trên đất lúa.

Công văn số 5258 / STNMT-TTr ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Báo điện tử Xây dựng ngày 19/5/2022 về sự việc tòa tháp xây dựng trái phép bên trên đất nông nghiệp tại xã Thạch Bình, Thạch Quận Thanh được xây dựng. Việc hộ ông Nguyễn Văn bởi ở thôn Yên Khánh, xã Thạch Bình xây dựng nhà trái phép bên trên đất nông nghiệp là hành động tự ý chuyển mục tiêu sử dụng đất từ ​​trồng lúa sang phi nông nghiệp bên trên địa bàn tỉnh. khu vực nông thôn vi phạm Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2019 / NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

hành động vi phạm của ông Nguyễn Văn bởi đã bị UBND xã Thạch Bình kiểm tra, làm việc, lập biên game thủ dạng vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 33 / QĐ-XPVPHC ngày 4/3/2022 với hình thức phạt chính là phạt tiền 4.000.000 đồng; giải pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu ông Nguyễn Văn bởi và vợ là bà Hoàng Thị Hậu khôi phục lại nguyên trạng thửa đất trước lúc vi phạm.

tới nay, hộ ông do vậy hệ nộp phạt hành chính, còn việc khôi phục lại hiện trạng thửa đất trước lúc vi phạm thì hộ ông bởi chưa chấp hành. Tuy thế, tại thời khắc chủ toạ UBND xã Thạch Bình thực hiện kiểm tra, lập biên game thủ dạng vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 33 / QĐ-XPVPHC ngày 4/3/2022 thì đã xác định được. rằng Khu vực vi phạm là ko đúng mực.

Theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 11/2022 / QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về sự việc ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng lúc đầu của đất đối với từng loại đất. sự vi phạm. vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019 / NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ bên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với hành động vi phạm tại Khoản một, 2, 3, 4 Điều 9 Nghị định số 91/2019 / NĐ -CO ngày 19/11/2019 của Chính phủ: Người vi phạm tự ý chuyển mục tiêu sử dụng đất nhưng vị trí, diện tích, loại đất thích thích hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được lập thì cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền yêu cầu người vi phạm giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất tại thời khắc bắt gặp vi phạm và thực hiện những thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường xung quanh (nếu sở hữu). sở hữu tòa tháp, dự án đầu tư xây dựng) theo quy định.

bên trên thực tế, gia đình ông bởi đã xây dựng một trong những tòa tháp và được UBND huyện Thạch Thành cấp giấy chứng thực trang trại vào năm 2014. Theo quy hoạch sử dụng đất thời đoạn 2021-2030, huyện Thạch Thành đã được UBND huyện Thạch Thành phê duyệt. UBND tỉnh, vị trí khu đất nêu bên trên được quy hoạch là đất thương nghiệp, dịch vụ; Khu đất bên trên đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành đã được HĐND huyện Thạch Thành thông qua và đang trình thẩm định. Ngoài ra, gia đình ông bởi cũng đang lập hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Do đó, đề xuất UBND huyện Thạch Thành, UBND xã Thạch Bình căn cứ quy định nêu bên trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng sở hữu bài viết: “Thạch Thành (Thanh Hóa): tòa tháp khủng xây dựng bên trên đất nông nghiệp” phản ánh việc ông Nguyễn Văn bởi vi phạm xây dựng trái phép bên trên đất nông nghiệp. tại thôn Yên Khánh, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành chưa bị xử lý dứt điểm, nay ông bởi tiếp tục tái phạm dù UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tháo túa tòa tháp. , nhưng ông bởi vẫn ko chấp hành việc tháo túa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *