KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tăng lương tối thiểu vùng từ một/7, những quyền lợi khác của người lao động sẽ biến đổi như thế nào?

Rate this post

thế hệ đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6%, sở hữu hiệu lực từ thời điểm ngày một/7/2022. Theo đó, lúc lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương. Mức lương sau lúc nâng phải bởi hoặc to hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 38/2022 / NĐ-CP. khác lạ:

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, các quyền lợi khác của người lao động sẽ thay đổi như thế nào?  - Ảnh 1.

lúc lương tối thiểu vùng tăng, người lao động sẽ được hưởng hàng loạt quyền lợi. Cụ thể, người lao động sẽ được tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, tăng mức đóng bảo hiểm y tế, tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tăng tiền lương lúc nghỉ việc.

Tăng lương ngừng việc

Về tiền lương lúc thôi việc, Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, nNếu do lỗi của người lao động thì người đó ko được trả lương; Người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do nhì bên thoả thuận nhưng ko thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, nếu sở hữu sự cố về điện, nước nhưng ko phải do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa thiến, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa thì di dời vị trí hoạt động theo yêu cầu của cơ quan. quốc gia sở hữu thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế tài chính, nhì bên thoả thuận mức lương lúc thôi việc như sau:

tình huống ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì mức lương ngừng việc theo thỏa thuận ko thấp hơn mức lương tối thiểu.

tình huống phải nghỉ việc bên trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do nhì bên thoả thuận nhưng phải đảm bảo mức lương ngừng việc trong 14 ngày đầu ko thấp hơn mức tối thiểu. tiền công.

Như vậy, nếu phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác hoặc do sự cố điện nước, thiên tai, hỏa thiến, bệnh hiểm nghèo … thì người lao động sẽ được trả lương trong thời kì ngừng việc.

– Ngừng việc do lỗi của người lao động khác: Được trả lương ít nhất bởi mức lương tối thiểu vùng.

– Ngừng việc do điện, nước, thiên tai,…. Trong 14 ngày trước tiên, game thủ sẽ nhận được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, lúc lương tối thiểu vùng tăng thì tiền lương tối thiểu trả cho tất cả những người lao động cũng tăng theo.

Tăng lương tối thiểu lúc biến đổi công việc

Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Lao động quy định, người lao động chuyển sang làm mướn việc khác với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc thế hệ. tình huống tiền lương của công việc thế hệ thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc thế hệ ít nhất phải bởi 85% mức lương của công việc cũ nhưng ko thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, lúc người lao động chuyển sang làm mướn việc khác đối với hợp đồng lao động thì sẽ được trả lương theo mức lương thế hệ. Mức lương theo công việc thế hệ ko thấp hơn mức lương tối thiểu.

Và lúc lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương tối thiểu trả cho tất cả những người lao động được chuyển công việc cũng phải tăng theo.

Gây thiệt hại to hơn để được bồi thường

Khoản một Điều 129 Bộ luật Lao động quy định, tình huống người lao động làm hư hỏng dụng cụ, trang bị hoặc sở hữu hành động khác gây thiệt hại tới tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

tình huống do sơ suất nhưng người lao động gây thiệt hại ko nghiêm trọng sở hữu giá trị ko quá 10 tháng lương tối thiểu vùng ứng dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương.

sở hữu tức thị, lúc lương tối thiểu vùng tăng, giá trị tài sản bị thiệt hại phải to hơn vậy thì người lao động thế hệ phải bồi thường.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì tiền lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó, Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định này nêu rõ, mTiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội phải quy định tại khoản này ko được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời khắc đóng đối với người lao động làm mướn việc, chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động tầm thường.

Cụ thể, người lao động làm mướn việc, chức danh phải huấn luyện, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% đối với mức lương tối thiểu vùng;

Người lao động làm mướn việc, chức danh sở hữu điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh sở hữu điều kiện lao động khác lạ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% đối với mức lương của công việc hoặc chức danh sở hữu độ phức tạp tương đương làm việc trong điều kiện lao động kém. đi lại tầm thường.

Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng được xem là cơ sở để buộc những doanh nghiệp đang đóng BHXH cho tất cả những người lao động bên dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng, ít nhất bởi mức lương tối thiểu vùng. Nhờ tăng mức đóng BHXH nên mức hưởng BHXH cũng sẽ tăng lên.

Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì tình huống người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội phải quy định tại khoản 2 Điều 6. Trong tình huống tiền lương tháng của người lao động cao bên trên 20 tháng lương tối thiểu vùng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Tương tự như mức đóng BHXH phải, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. lúc mức lương tối thiểu vùng tăng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu cũng tăng theo. Theo đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng lên.

Điều này sẽ đóng góp góp phần tăng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong tương lai.

Tăng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Về mức trợ cấp thất nghiệp, Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định rõ, mtrợ cấp thất nghiệp hằng tháng bởi 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước lúc thất nghiệp.

Tuy thế, mức hưởng tối đa ko quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện cơ chế tiền lương do quốc gia quy định, hoặc ko quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ công thương nghiệp. Luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời khắc hoàn thành hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo quy định này, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa nhưng người lao động được hưởng hàng tháng ko quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, kể từ thời điểm ngày một/7/2022, lúc lương tối thiểu vùng tăng thì mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng rất được tăng theo.

https://cafef.vn/luong-toi-thieu-vung-tang-tu-một-7-cac-quyen-loi-khac-cua-nguoi-lao-dong-se-thay-doi-ra-sao- 2022061608552323.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *