KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thi hành kỷ luật đối với 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, hơn 50 cán bộ cấp tướng

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *