KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thông qua quyết nghị do việt phái mạnh phái mạnh đồng chủ trì về phòng chống dịch bệnh | Chính trị

Rate this post

Thông qua Nghị quyết do Việt Nam ban hành để thiết lập dịch ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn túc trực việt phái mạnh phái mạnh tại Liên hợp quốc, tại phiên họp Đại hội đồng đã thông qua quyết nghị về sẵn sàng sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2 tháng 9 năm Đại Hội Đồng liên hợp Quốc nhất trí thông qua quyết nghị tổ chức buổi họp cấp cao về công việc sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

quyết nghị được đưa ra bởi vì một nhóm nòng cốt bao gồm việt phái mạnh phái mạnh và Australia, Bangladesh, Canada, Costa Rica, Ghana, Jamaica, New Zealand, Rwanda, phái mạnh Phi, Thụy Điển và Indonesia. quyết nghị đã nhận được được sự đống ý ủng hộ của tất cả những quốc gia, với 129 quốc gia tham dự với tư cách đồng bảo trợ.

quyết nghị đề xuất chủ toạ Đại hội đồng điều phối Tổ chức Y tế trái đất (WHO) tổ chức Phiên họp cấp cao với sự tham dự của Nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu Chính phủ tại phiên họp thường kỳ lần thứ 5. 77 hay Tuần lễ Cấp cao của kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng vào năm 2023.

Từ bài học kinh nghiệm của trái đất trong ứng phó với đại dịch COVID-19, những nước nhất trí tăng cường kết đoàn quốc tế và xây dựng những giải pháp toàn thế giới, đồng bộ và vững bền để sẵn sàng chống lại đại dịch. và ứng phó với dịch bệnh, một trong những mối đe dọa toàn thế giới hiện nay và trong tương lai.

[Việt Nam đề xuất UNDP sáng tạo trong huy động nguồn lực cho phát triển]

Phiên cấp cao của Plenum sẽ hỗ trợ huy động ý chí chính trị của tập thể quốc tế, tương trợ những quy trình tăng cường kĩ năng sẵn sàng phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh đang được thảo luận trong phạm vi những buổi họp của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đây là quyết nghị thứ nhị nhưng việt phái mạnh phái mạnh chủ trì được Đại hội đồng thông qua, sau quyết nghị về Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (Ngày 27 tháng 12 hàng năm) được thông qua vào năm 2020, thể hiện sự tham dự càng ngày càng tích cực, chủ động và sâu rộng của việt phái mạnh phái mạnh tại những diễn đàn của Liên hợp quốc về những vấn đề toàn thế giới, được tập thể quốc tế ghi nhận. ưa chuộng cao.

Trong thời kì tới, việt phái mạnh phái mạnh sẽ tích cực tham dự sẵn sàng cho Cuộc gặp Cấp cao theo quyết nghị đã được thông qua./.

quang đãng Huy (TTXVN / Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *