KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thu ngân sách quốc gia tăng tích cực, chính sách tài khóa hoạt bát, cực tốt

Rate this post

Theo Bộ Tài chính, thu từ khu vực sinh sản kinh doanh 7 tháng qua đều tăng đối với cùng kỳ, đóng góp góp phần tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách quốc gia 7 tháng ước đạt sắp một.093,5 nghìn tỷ đồng, bởi 77,5% dự toán.

Doanh thu 07 tháng đã vượt mốc một triệu tỷ đồng

Tổng thu ngân sách quốc gia (NSNN) 7 tháng ước đạt sắp một.093,5 nghìn tỷ đồng, bởi 77,5% dự toán, tăng 18,một% đối với cùng kỳ năm 2021 (NSNN ước đạt 77,3%) dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 77,7% dự toán). Trong đó: Thu nội địa tháng 7 ước tính đạt 116,một nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng đối với tháng trước. Thu nội địa lũy kế 7 tháng ước đạt 870,4 nghìn tỷ đồng, bởi 74% dự toán, tăng 15% đối với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng một,9 nghìn tỷ đồng đối với tháng trước; lũy kế 7 tháng ước đạt 43 nghìn tỷ đồng, bởi 152,5% dự toán, tăng 91,6% đối với cùng kỳ năm 2021. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng. VND, hạn chế khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng đối với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt sắp 179,8 nghìn tỷ đồng, bởi 90,3% dự toán, tăng 23,6% đối với cùng kỳ năm 2021.

Trong công việc quản lý, điều hành thu NSNN, quán triệt quyết nghị 01 / NQ-CP của Chính phủ, nhằm mục tiêu nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, Bộ Tài chính đã lãnh đạo cơ thuế quan, thương chính tăng cường công việc quản lý thu ngân sách quốc gia, chống thất thu, gian lận thương nghiệp, trốn thuế.

song song, tổ chức triển khai trọn vẹn, kịp thời những giải pháp chính sách tương trợ doanh nghiệp và người dân trong quy trình phục hồi kinh tế tài chính sau đại dịch.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương.

Tính tới hết tháng 7, mang 10/12 khoản thu nội địa đạt dự toán (bên trên 58%), trong đó: thu trực tiếp từ hoạt động sinh sản kinh doanh (đạt 52% dự toán). thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ (cụ thể: thu khu vực doanh nghiệp quốc gia đạt 66,8% dự toán, tăng 6,4%; thu khu vực doanh nghiệp mang vốn đầu tư quốc tế) doanh nghiệp đạt 65,9% dự toán, tăng 0,2%; thu từ khu vực kinh tế tài chính ngoài quốc doanh đạt 75,9% dự toán, tăng 15,3%).

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.  Hình minh họa, nguồn internet
thời kì qua, Chính phủ đã triển khai nhiều gói tương trợ cho tất cả những người dân và doanh nghiệp. Hình minh họa, nguồn internet.

mang 3 khoản thu đạt bên trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá thể (đạt 90,một%), thu tiền nhà, đất (đạt 95,một%), thu cấp quyền khai thác tài nguyên (đạt 93,4%). Còn lại 2 khoản thu chưa đạt dự toán là thu thuế đảm bảo môi trường thiên nhiên (đạt 54%) và thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận, lãi sau thuế, chênh lệch thu chi của nhà băng quốc gia. . (đạt 54,4%).

Ước tính cả nước mang 60/63 địa phương thu nội địa 7 tháng, đạt bên trên 58% dự toán; 45/63 địa phương mang số thu cao hơn cùng kỳ, 18 tỉnh mang số thu thấp hơn cùng kỳ.

Tiếp tục vận hành chính sách tài khóa hoạt bát và cực tốt

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước biểu dương những đơn vị trong toàn Ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng qua. Triển khai nhiệm vụ 7 tháng năm 2022, chính sách tài khóa được điều hành hoạt bát, cực tốt, đóng góp góp phần xúc tiến phát triển kinh tế tài chính – xã hội, trong đó mang khá nhiều lĩnh vực làm tốt như công việc thuế, thương chính. , ngân khố, chứng khoán, bảo hiểm, tài sản công, huấn luyện và tuyên truyền.

Điều phối hiệu quả các chính sách tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.  Hình minh họa, nguồn internet
Điều phối cực tốt những chính sách tài khóa và tiền tệ, tương trợ phát triển doanh nghiệp. Hình minh họa, nguồn internet.

Dù vậy, theo Bộ trưởng, ko kể những kết quả đạt được vẫn còn đó một số trong những tồn tại, hạn chế nên toàn ngành Tài chính phải tích cực triển khai nhiệm vụ với ý thức chủ động, sâu sát và trách nhiệm. và uy lực hơn trong thời kì sắp tới.

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc nhấn mạnh, thời kì tới còn nhiều khó khăn, thử thách, như: lạm phát càng ngày càng tăng, giá xăng dầu hạn chế nhưng mặt bởi giá nhìn chung ko hạn chế; Lãi suất tăng sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, tác động tới nguồn thu ngân sách.

Miễn, hạn chế, gia hạn 89,2 nghìn tỷ đồng

Tính tới hết tháng 7 năm 2022, tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn, hạn chế, gia hạn tương trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ước đạt 89,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: Số gia hạn thuế. khoảng 43 nghìn tỷ đồng; số thuế, phí, lệ phí được miễn, hạn chế khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, cần khác lạ lưu ý tới việc đảm bảo bình an năng lực, nhất là xăng dầu, lúc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng cao. Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, Bộ trưởng lưu ý những đơn vị chuyên môn cần mang những kịch phiên bản điều hành kèm theo.

Người đứng đầu ngành Tài chính cũng đề xuất một số trong những đơn vị mang tính năng quản lý như Ủy ban Chứng khoán quốc gia, Cục Quản lý công sản cần khác lạ sử dụng rộng rãi trong công việc quản lý trước sức ép lãi suất cao, cũng như tăng cường thực hiện tiết kiệm. chống lãng phí.

Về nhiệm vụ thời kì tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc đề xuất, chính sách tài khóa cần tiếp tục hoạt bát, cực tốt. công việc quản lý thu phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường chống thất thu bên trên những lĩnh vực, trong đó tăng doanh thu bên trên nền tảng kỹ thuật số và nền tảng thương nghiệp điện tử; Hoàn thuế VAT …

Bộ trưởng khác lạ lưu ý, công việc hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách pháp luật về tài chính cần bám sát thực tiễn. song song, tăng cường công việc tuyên truyền về xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, hình ảnh của ngành, những hoạt động trọng tâm, việc làm thế hệ, việc làm sáng tạo của ngành trong thời kì qua. Bộ trưởng lưu ý, toàn ngành tiếp tục tăng cường ứng dụng technology thông tin, technology thông tin phải đi trước một bước, đóng góp góp phần tiên tiến hóa ngành Tài chính.

Đảm bảo những nhiệm vụ chi trong ngân sách

Về chi ngân sách quốc gia, tổng chi ngân sách quốc gia tháng 7 ước tính đạt 131,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bởi 47,2% dự toán, tăng 3,7% đối với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bởi 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả lãi vay ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bởi 57,4% dự toán; chi thường xuyên ước đạt sắp 594,8 nghìn tỷ đồng, bởi 53,5% dự toán.

Nhiệm vụ chi ngân sách 07 tháng thực hiện theo dự toán, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bình an, quản lý quốc gia và tính sổ những khoản nợ tới hạn, nhiệm vụ. chi an sinh xã hội, chăm lo những đối tượng người sử dụng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách quốc gia.

Ngân sách trung ương đã chi 2,42 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng, trong đó chủ yếu để ngã sung cho những địa phương (2,19 nghìn tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và tương trợ đồng bào khó khăn do đại dịch. Trong thời kì xảy ra dịch bệnh Covid-19, tương trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sinh sản vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Ngoài ra, đã xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu xuân năm mới.

Cân đối giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Tính tới hết ngày 27/7/2022, đã phát triển 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 14,29 năm, lãi suất bình quân 2,47% / năm.

Tại buổi họp giao ban ngành Tài chính tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế và Tổng cục thương chính cho biết thêm thông tin, trong tháng qua, đơn vị đã hoàn thành giỏi nhiệm vụ. giao. Việc thu thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu đảm bảo đúng tiến độ dự kiến. những đơn vị cũng tập trung đẩy nhanh chóng việc hoàn thiện xây dựng chính sách theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Theo chương trình, trong tháng 8/2022, Bộ Tài chính phải xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 12 đề án (trong đó những tháng trước chưa hoàn thành 3 nghị định, đang xin một nghị định). điều chỉnh thời hạn trình Chính phủ và 8 đề án thuộc chương trình tháng 8). những đơn vị được giao chủ trì đề tài tiếp tục chủ động, phối hợp nghiêm nhặt với những đơn vị liên quan để kịp thời ban hành theo đúng kế hoạch.

HT (t / h)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *