KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thủy điện Sông quang quẻ điều tiết nước hồ chứa

Rate this post

Ngày 8/9/2022, tổ chức Cổ phần Thủy điện Sông quang quẻ công bố vận hành tòa tháp xả lũ hồ thủy điện Sông quang quẻ, dự kiến ​​từ 30 m3 / s – 120 m3 / s.

Ban lãnh đạo Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Dân quân tự vệ tỉnh vừa nhận được thông tin của tổ chức cổ phần Thủy điện Sông quang quẻ về sự vận hành tòa tháp xả lũ hồ thủy điện Sông quang quẻ.

nmtdsq.jpg
Hình minh họa.

Theo đó, để đảm bảo việc vận hành, điều tiết nước an toàn và tin cậy tại hồ thủy điện Sông quang quẻ theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt và thích ưng ý với tình hình thủy văn tại tòa tháp, mang yêu cầu của tổ chức Cổ phần Thủy điện Sông quang quẻ vận hành điều tiết hồ thủy điện Sông quang quẻ.

thời kì vận hành quy chế dự kiến ​​mở màn từ 9h30 ngày 8/9/2022.

Lưu lượng xả dự kiến ​​từ 30 m3 / s – 120 m3 / s (bao gồm xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng qua tổ máy).

thời kì kết thúc xả lũ: cho tới lúc hết lũ.

Văn phòng túc trực Ban lãnh đạo Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Dân phòng tỉnh thông tin: UBND huyện Quế Phong; Thủ trưởng những sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông tin với chính quyền những cấp, những cơ quan, đơn vị, những chủ đầu tư đang thi công xây dựng ven sông, ven sông, những chủ phương tiện vận tải thủy và cả nước. Nhân dân vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sông quang quẻ biết thực hiện những công việc quan yếu để đảm bảo an toàn và tin cậy tính mệnh, tài sản của quốc gia và nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *